Nr. 10 (50) (2011)

Lingvistică şi Literatură

Istoria literaturii române

 

Ludmila USATÂI

ELEMENTE DE TEOLOGIE ÎN OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR          p.5-7

Download pdf

 

Cristina SAVA

CONTEXTUL LITERAR INTERBELIC. SPECIFICUL NAŢIONAL ŞI SENSURILE ORTODOXISMULUI          p.8-11

Download pdf

 

Mihaela VATAMANU

ŞTEFAN BĂNULESCU – O (RE)LECTURĂ A NUVELELOR          p.12-15

Download pdf

 

Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU

DESTINUL FEMININ ÎNGLOBAT ÎN LABIRINTUL EXISTENŢIAL AL NUŢEI DIN ROMANUL POVARA BUNĂTĂŢII NOASTRE          p.16-20

Download pdf

 

Magdalena RUSNAC-FRĂSINEANU

ASPIRAŢII ŞI CONSECINŢE – ASPECTE ALE PERIOADEI POSTBELICE          p.21-25

Download pdf

 

Literatură universală şi comparată

 

Tatiana CIOCOI

TENDINŢE SOCIOLOGIZANTE ÎN ROMANUL ITALIAN DIN SECOLUL AL XXI-LEA          p.26-30

Download pdf

 

Tatiana CIOCOI

LITERATURA ÎN LABIRINTUL PREJUDECĂŢILOR CULTURALE          p.31-34

Download pdf

 

Petru GOLBAN

MASTERING THE GENRES: NEOCLASSICISM INFLUENCING THE RISE OF THE NOVEL AND THE RISE OF THEORY OF THE NOVEL IN THE EIGHTEENTH CENTURY ENGLISH LITERATURE          p.35-41

Download pdf

 

Poetică

 

Dorina ROTARI

ARCHAEUL – NUCLEU AL ONTOPOETICII EMINESCIENE          p.42-44

Download pdf

 

Людмила СОЛОВЬЁВА

СТИЛИСТИКА ЦВЕТА В ПОЭЗИИ Н.С. ГУМИЛЁВА и О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА          p.45-49

Download pdf

 

Stilistică, frazeologie, terminologie

 

Elena VARZARI

POTENŢIALUL PRAGMATIC AL MAXIMELOR ŞI EXPRESIILOR LATINEŞTI          p.50-53

Download pdf

 

Diana CAINAC, Ion GUŢU

DIMENSIONS SEMANTICO-FONCTIONNELLES DE LA QUESTION RHETORIQUE          p.54-56

Download pdf

 

Stella HÎRBU

NOTE PRIVIND STRUCTURA ŞI SEMANTICA CONSTRUCŢIILOR COMPARATIVE CU ELEMENTUL „CA” ÎN LIMBILE ROMĂNĂ, GERMANĂ, RUSĂ          p.57-61

Download pdf

 

Irina BREAHNĂ

CARACTERISTICILE ŞI CONSECINŢELE ORGANIZĂRII HIPERTEXTUALE A CONŢINUTURILOR NUMERICE DE TIP BLOG          p.62-65

Download pdf

 

Mariana MORARI

INTERNAŢIONALIZAREA SIGLELOR ŞI ACRONIMELOR DIN DOMENIUL ECOLOGIEI          p.66-69

Download pdf

 

Fonetică, fonologie, ortografie

 

Никанор БАБЫРЭ

О НОВОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ АРТИКУЛЯТОРНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО ПРИМЕНЕНИИ К МОЛДАВСКОЙ (БЕССАРАБСКОЙ) РЕЧИ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА (ПО ДАННЫМ КИНОРЕНТГЕНОГРАФИРОВАНИЯ)          p.70-75

Download pdf

 

Mariana MUTRUC

CARACTERISTICA ARTICULATORIE A SUNETELOR COMPUSE ÎN LIMBA GERMANĂ          p.76-80

Download pdf

 

Natalia BANARU

PROBLEMATICA FENOMENULUI DE HIAT ÎN LIMBA ENGLEZĂ (STUDIU DE SINTEZĂ)          p.81-84

Download pdf

 

Tatiana SANDU

STATUTUL FONETICO-FONOLOGIC ŞI VALORILE ORTOGRAFICE ALE DIFTONGULUI CENTRAL /’ɔə/ DIN LIMBA ENGLEZĂ          p.85-87

Download pdf

 

Didactică şi comunicare

 

Tatiana TULBURE, Ion GUŢU

ETAPES IMPORTANTES DE L’EVOLUTION CURRICULAIRE DANS LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA          p.88-90

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

METALINGUISTIC DIFFICULTIES IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH          p.91-93

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

THE COMPARATIVE TEACHING AMD LEARNING GRAMMATICAL CATEGORIES          p,94-98

Download pdf

 

Marin POSTU

PARTICULARITĂŢI PRIVIND PREDAREA ROMANULUI MODERN          p.99-103

Download pdf

 

Olga DUHLICHER, Dorina MACOVEI

INFLUENŢA COMUNICĂRII DIDACTICE ASUPRA CLIMATULUI EDUCAŢIONAL          p.104-107

Download pdf

 

Marina KAIM

ACQUISITION OF VERBA COGITANDI BY CHILDREN          p.108-113

Download pdf

Filosofie

 

Svetlana COANDĂ

ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURALĂ ŞI LOCUL EI ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR SOCIOUMANISTICE          p.114-124

Download pdf

 

Svetlana COANDĂ

FILOSOFIA – MANIFESTARE A ÎNCREDERII ÎN PUTEREA SPIRITULUI          p.125-128

Download pdf

 

Istorie

 

Valentin TOMULEŢ, Andrei EMILCIUC

BOICOTAREA DE CĂTRE FUNCŢIONARII RUŞI A APLICĂRII LIMBII MOLDOVENEŞTI (ROMÂNE) ÎN PROCEDURA JUDICIARĂ DIN BASARABIA (29 APRILIE 1818 – 29 FEBRUARIE 1828) (CAZUL ISPRĂVNICIILOR BENDER ŞI HOTIN)          p.129-141

Download pdf

 

Valentin TOMULEŢ

CIRCULAŢIA MONETARĂ ÎN BASARABIA ÎN PRIMELE DECENII DUPĂ ANEXAREA EI LA IMPERIUL RUS          p.142-153

Download pdf

 

Cristina HERGHILIGIU

ELITA POLITICĂ A MOLDOVEI DE LA CONSTITUIREA SA ŞI PÂNĂ LA MIJLOCUL VEACULUI AL XV-LEA: ASPECTE ISTORIOGRAFICE          p.154-159

Download pdf

 

Liliana CONDRATICOVA

MONUMENTE FUNERARE DEPISTATE ÎN CIMITIRELE DIN SATELE MOLDOVENEŞTI DIN STÂNGA NISTRULUI. ASPECTE GENERALE          p.160-165

Download pdf

 

Ruslan ŞEVCENCO

RELAŢIILE MOLDO-ROMÂNE ÎN PERIOADA SOVIETICĂ: ANUL 1956          p.166-169

Download pdf

 

Recenzii

 

Victor SACA, Mihai CERNENCU

CONTRIBUŢIE LA STUDIEREA VIEŢII POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.170-172

Download pdf

 

Ion MANOLI

UN MANUAL DEMN DE SECOLUL XXI          p.173-176

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.