Nr. 10 (60) (2012)

Istorie

 

Florin GATEA

EPISCOPUL IULIU HOSSU, BISERICA GRECO-CATOLICĂ ŞI IMPACTUL INSTAURĂRII REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA ASUPRA ACESTORA          p.5-12

Download pdf

 

Florin GATEA

ROLUL BISERICII GRECO-CATOLICE ÎN REALIZAREA MARII UNIRII          p.13-18

Download pdf

 

Carmen-Maria BOLOCAN

LE CATECHUMENAT DES PREMIERS SIECLES ET SON INFLUENCE SUR L’ACTIVITE EDUCATIVE DE L’EGLISE ORTHODOXE, AUJOURD’HUI          p.19-24

Download pdf

 

Andrei PROHIN

VARIETĂŢILE LITERATURII ISTORICE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE (SEC. XV-XVI)          p.25-33

Download pdf

 

Andrei PROHIN

IPOSTAZELE NARAŢIUNII ISTORICE ÎN LITERATURA SLAVO-ROMÂNĂ (SEC.XV-XVI)          p.34-40

Download pdf

 

Tatiana CHICAROŞ, Valentin TOMULEŢ

UNELE PROBLEME PRIVIND IMPLEMENTAREA LIMBII RUSE ÎN RÂNDURILE POPULAŢIEI DIN BASARABIA ÎN SEC. AL XIX-LEA (PE MARGINEA UNUI RAPORT SECRET AL GUVERNATORULUI BASARABIEI ALEXANDRU CONSTANTINOVICI DIN 17 DECEMBRIE 1886)          p.41-46

Download pdf

 

Dumitru SÎRGHI

CONSIDERAŢIUNI PRIVIND SPECIFICUL GENEZEI ŞI DEZVOLTĂRII CAPITALISMULUI ÎN ŢĂRILE ASIEI ŞI AFRICII          p.47-53

Download pdf

 

Galina MARTEA

INTELECTUL UMAN – ÎNTRE NATURĂ ŞI EVOLUŢIE          p.54-57

Download pdf

 

Filosofie

 

Dumitru DODUL

TENDINŢE ŞI TRANSFORMĂRI ALE COMUNITĂŢII MONDIALIZATE          p.58-62

Download pdf

 

Istoria literaturii: Teorie şi critică literară

 

Maria ŞLEAHTIŢCHI

CONCEPTUL LUMILOR FRACTALICE ÎN ROMANUL ORBITOR DE MIRCEA CĂRTĂRESCU          p.63-69

Download pdf

 

Adriana CAZACU-ŢIGAIE

B.P. HASDEU, TEORETICIAN LITERAR          p.70-72

Download pdf

 

Adriana CAZACU-ŢIGAIE

MIT ŞI IMAGINE POETICĂ ÎN LEGENDELE LUI VASILE ALECSANDRI          p.73-75

Download pdf

 

Ludmila USATÂI

LETOPISEŢUL CA POVESTIRE FACTUALĂ          p.76-78

Download pdf

 

Dan-Octavian BREAZ

AVANGARDA ISTORICĂ ŞI REALISMUL SOCIALIST. IPOSTAZE ALE „CONŞTIINŢEI SCHIMBATE A TIMPULUI”          p.79-84

Download pdf

 

Nina ROŞCOVAN

INTERTEXTUALITATE: GENEZA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI   M.BAHTIN, J.KRISTEVA, R.BARTHES ŞI G.GENETTE          p.85-90

Download pdf

 

Irina CIORNAIA

EPISCHE KLEINFORMEN (ANEKDOTE, GLEICHNIS, PARABEL) IM SCHRIFTSTELLERISCHEN WERK „DER ROTE RITTER. DIE GESCHICHTE VON PARZIVAL” VON ADOLF MUSCHG          p.91-96

Download pdf

 

Veronica NANU

MODALITĂŢI LITERARE DE RE-PREZENTARE A NON-LOCULUI ÎN ROMANUL DIN CALIDOR DE PAUL GOMA          p.97-103

Download pdf

 

Inga EDU

DISCURSUL RESUSCITĂRII CULTURALE ÎN REVISTELE LITERARE DIN BASARABIA          p.104-107

Download pdf

 

Lingvistică

 

Aurelia HANGANU

CONSTRUCŢII ACTANŢIALE LEXICAL-MORFOLOGICE          p.108-113

Download pdf

 

Lidia MORARU, Cătălina BOTNARIUC

ASPECTS DE L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DU FRANÇAIS (DÈS ORIGINES AU XVIe SIÈCLE)          p.114-119

Download pdf

 

Elena JOSAN

POLISEMIA ŞI CALIFICAREA ANTROPOCENTRICĂ          p.120-123

Download pdf

 

Tatiana MÎRZA

STRUCTURI SINTACTICE SEGMENTATE ÎN PROZA ARTISTICĂ CONTEMPORANĂ          p.124-130

Download pdf

 

Traducere şi Terminologie

 

Ludmila ZBANT, Elena GHEORGHITA

LE MODELE FRACTAL APPLIQUE A LA TRADUCTION SPECIALISEE          p.131-138

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

TRANSLATION AND COMPARATIVE LINGUISTICS          p.139-145

Download pdf

 

Lidia STRAH

CONTRIBUŢIA TERMINOLOGIEI LA DEZVOLTAREA LEXICULUI DE SPECIALITATE          p.146-149

 

 

Elena GHEORGHIŢĂ

UTILIZAREA PROTOCOLURILOR VERBA­LI­ZĂRII CONCOMITENTE PENTRU STUDIEREA TRADUCERII CA PROCES: ASPECTE METODOLOGICE          p.150-156

Download pdf

 

Victoria FIODOROV

ORIGINEA LIMBAJULUI JURIDIC ENGLEZ          p.157-160

 

 

Adela MANOLII

EPONIME MITOLOGICE ÎN TERMINOLOGIA FILOLOGICĂ          p.161-165

Download pdf

 

Comunicare

 

Viorica LIFARI

A CULTURAL APPROACH TO MALE-FEMALE DIFFERENCES IN COMMUNICATION          p.166-169

Download pdf

 

Elena VARZARI

CARACTERUL PERSUASIV AL TEXTULUI ŞTIINŢIFIC (RECENZIA TEXTULUI SPECIALIZAT)          p.170-174

Download pdf

 

Вера ТУДОСЕ

О РУССКОЙ РЕЧИ МОЛОДЁЖИ МОЛДОВЫ          p.175-178

Download pdf

 

Pedagogie; Glotodidactică

 

Lidia STRAH

SUGESTII PRIVIND PREDAREA-ÎNVĂŢAREA RELAŢIILOR SEMANTICO-TEXTUALE PENTRU STUDENŢII STRĂINI          p.179-184

Download pdf

 

Татьяна МЛЕЧКО, Елена ПАРЯ

СОХРАНЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ САМОБЫТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ДИАСПОРЕ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ          p.185-188

Download pdf

 

Алексей КИРДЯКИН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ          p.189-195

Download pdf

 

Oxana BASHIROV, Ina VERETINA

METODOLOGIA EVALUĂRII UNIVERSITARE          p.196-202

Download pdf

 

Вера ТУДОСЕ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ В СЛАВЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ          p.203-206

Download pdf

 

Oxana BASHIROV, Ina VERETINA-CHIRIAC

PROMOVAREA E-LEARNING-ULUI ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR          p.207-211

Download pdf

 

Angela TULEI

THE IMPORTANCE OF TEACHING BUSINESS IDIOMS TO STUDENTS FROM THE DEPARTMENT OF ECONOMICS          p.212-215

Download pdf

 

Olga DUHLICHER

FINALITĂŢI ALE FORMĂRII PROFESIONALE A STUDENŢILOR FACULTĂŢILOR CU PROFIL PEDAGOGIC          p.216-223

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.