Nr. 10 (90) 2015

Lingvistică şi Literatură

 

Lexic şi gramatică

 

Claudia CEMÂRTAN

VALORILE ASPECTUALE ALE TIMPURILOR VERBULUI ROMÂNESC          p.3-7

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena ZGÂRCIBABĂ

CONSIDERAŢII LA SINTAXA VERBULUI A (SE) FACE          p.8-11

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena JUNGHIETU

VERBE DE COMPORTAMENT VERBAL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI ÎN GREACA MODERNĂ          p.12-20

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela LANGA, Eugenia DODON

ENUNŢUL DIN PERSPECTIVA COMUNICĂRII          p.21-27

Download pdf          Rezumat          License policy

 

George RUSNAC

ETIMOLOGIA STRUCTURALĂ: ETEME CONTIGUE          p.28-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Frazeologie

 

Viorica MOLEA

REVALORIFICAREA TEZAURULUI FRAZEOLOGIC ÎN TEXTUL PUBLICISTIC ACTUAL          p.32-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena VARZARI

UN MIJLOC DE COMPRIMARE A INFORMAŢIEI ÎN TEXT – CUVINTELE ÎNARIPATE          p.39-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina DRIGA

DERAIERI FRAZEOLOGICE ÎN TEXTELE DRAMATICE ALE AUTORILOR BASARABENI          p.43-46

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Pragmatică

 

Ludmila ZBANŢ

RAPORTURI SEMANTICO-PRAGMATICE ÎN TRADUCEREA LITERARĂ DIN LIMBA FRANCEZĂ ÎN ROMÂNĂ          p.47-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica LIFARI

ABORDAREA PSIHOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ A CONCEPTULUI EMOŢIE          p.51-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oxana CREANGA

PERCEPTION OF COHERENCE IN CONTEMPORARY SHORT FICTION          p.60-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina LOPATIUC

UNIVERSUL EMOŢIONAL ÎN DISCURSUL MEDIATIC. PERSUASIUNEA          p.65-68

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Teorie literară

 

Tatiana CIOCOI

HOMO VIATOR – O DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂŢII OCCIDENTALE          p.69-76

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Laura MÎRZAC

STIL ŞI PERSPECTIVĂ ÎN ROMANUL LUI MIGUEL DELIBES “LOS SANTOS INOCENTES”          p.77-82

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Владимир НОСОВ

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА          p.83-86

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Didactică

 

Elena VARZARI

REALIZAREA CATEGORIEI COERENŢEI ÎN SCRIEREA ACADEMICĂ A STUDENŢILOR          p.87-90

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alina SLOBODANIUC

COMPLEMENTARITATEA METODELOR EXPOZITIVE ŞI A METODELOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A EXPRIMĂRII ORALE ÎN LIMBA FRANCEZĂ CU OBIECTIVE UNIVERSITARE          p.91-95

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Светлана РЯБУШКО

ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К ФОРМИРОВАНИЮ МЕДИААНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ          p.96-99

Download pdf          Rezumat          License policy

Filosofie

 

Eudochia SAHARNEANU

CRIZA IDENTITĂȚII UMANE ÎN POSTMODERNITATE          p.100-105

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile ŢAPOC

ORIENTAREA CONSTRUCTIVISTĂ ÎN EPISTEMOLOGIE: REPERE METODOLOGICE          p.106-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana COANDĂ

ESENŢA ŞI DESTINUL OMULUI –TEMĂ PRIORITARĂ DE REFLECŢIE ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ          p.114-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru CĂLDARE

CONCEPTE ŞI INTERPRETĂRI PRIVIND IZVOARELE ŞI ÎNCEPUTURILE GÂNDIRII FILOSOFICE ROMÂNEŞTI          p.119-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandru LUPUŞOR

TEMATIZAREA ANTROPOLOGICĂ A EXPERIENŢEI RELIGIOASE          p.126-134

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru DODUL

PARADIGME ALE CUNOAŞTERII ISTORICE ŞI INTERPRETAREA ISTORIEI ÎN CONTEMPORANEITATE          p.135-142

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lyubov SHEREMET

HUMANIST VALUES OF SPORT AND THE PROBLEMS OF SOCIAL GLOBALIZATION          p.143-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Recenzii

Ivan DUMINICA.

Coloniştii bulgari în Basarabia la sfârşitul sec.XVIII – prima jumătate a sec.XIX în istoriografie. Chişinău: „S.Ş.B.”, 2015. 440 p. (în limba bulgară)          p.149-150

Download pdf          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.