Nr. 2 (102) 2017

Matematică

 

Alexandru LUNGU

GRUPURI PUNCTUALE CRISTALOGRAFICE DE – SIMETRII CICLICE          p.3-12

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Diana BÂCLEA, Vasile NEAGU

ALGEBRE ECHIVALENTE DE OPERATORI INTEGRALI SINGULARI. CRITERII NOETHERIENE          p.13-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana PAŞA, Valeriu UNGUREANU

ASUPRA METODEI POTENȚIALELOR PENTRU PROBLEMA DE TRANSPORT DEGENERATĂ          p.30-36

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Informatică

 

Maria CRISTEI

PROGRAMAREA APLICAŢIILOR GRAFICE PRIN IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR INTELIGENŢI          p.37-42

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria CRISTEI, Ghenadie MARIN, Victor STELEA

PREZICEREA PERFORMANŢELOR STUDENŢILOR FOLOSIND ÎNVĂŢAREA AUTOMATĂ (Machine Learning)          p.43-49

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Fizică

Alexandr KLYUKANOV, Denis NIKA

MICROSCOPIC FERMI-LIQUID APPROACH TO THE RESONANT EFFECTS OF SPIN-ORBIT INTERACTION IN SOLIDS          p.50-53

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile BOTNARIUC, Ludmila GAGARA, Leonid GORCEAC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Semion RAEVSCHI, Cornel ROTARU

CERCETAREA CAPACITĂȚII ȘI CONDUCTIBILITĂȚII ELECTRICE ALE JONCȚIUNILOR DIN P-INP          p.54-57

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor SUMAN, Vladimir FEDOROV, Dumitru RUSNAC

INFLUENȚA GROSIMII STRATULUI DE Cd1-xMnxTe ASUPRA PARAMETRILOR FOTOVOLTAICI AI HETEROJONCŢIUNII CdS/Cd1-xMnxTe          p.58-61

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru UNTILA, Igor EVTODIEV, Iuliana CARAMAN, Valeriu KANTSER, Nicolae SPALATU, Liliana DMITROGLO, Silvia EVTODIEV, Dorin SPOIALĂ, Irina ROTARU, Petru GAȘIN

GROWTH AND CHARACTERIZATION OF Eu DOPED GaSe SINGLE CRYSTALS BY X-RAY DIFFRACTION AND RAMAN SPECTROSCOPY          p.62-68

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Владимир ПРИЛЕПОВ, Алексей ЧЕРНЫЙ, Виктор ЗАЛАМАЯ, Дорин СПОЯЛЭ, Аркади КИРИЦА

НЕКОТОРЫЕ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ, АКТИВИРОВАННОЙ ПРИ ПОМОЩИ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ВАНАДИЯ И ЕГО ОКСИДОВ          p.69-72

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Economie

Galina ULIAN, Silvestru MAXIMILIAN, Efim ARAMĂ

EFICIENȚA TELEMEDICINII: ASPECT METODOLOGIC          p.73-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Adriana BUZDUGAN, Silvestru MAXIMILIAN

UN CONCEPT DE PLANIFICARE INDICATIVĂ A ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA          p.82-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iulia CAPRIAN

ATENUAREA PIERDERILOR ÎN ACTIVITĂȚILE AGRICOLE PRIN ASIGURĂRI          p.90-96

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victoria GANEA, Ana ȚÎBULEAC

ABUZUL DE POZIȚIE DOMINANTĂ ASUPRA ENTITĂȚII ECONOMICE: IMPACT FINANCIAR          p.97-101

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mihail GÎRLEA

MODELUL DE BUSINESS BANCAR: TENDINŢE ACTUALE          p.102-107

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela ȘESTACOVSCAIA

ANALIZA SISTEMULUI DE CREDITARE ÎN SECTORUL BANCAR AUTOHTON          p.108-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tudor SULA

ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA          p.114-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анна СОКОЛОВА

АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ТЕХНИК И ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА          p.119-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena PETREANU

CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A AUDITULUI INTERN          p.124-130

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina DOLGHI

ÎNREGISTRĂRI CONTABILE AFERENTE DAUNELOR ȘI INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE ÎN CONTABILITATEA SOCIETĂȚII DE ASIGURĂRI          p.131-139

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Владимир ДОЛГИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ЕГО ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ          p.140-144

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анна ДРАБАНИЧ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИ РАСЧЕТАХ С БЮДЖЕТОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ          p.145-150

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анна ЛИЧМАН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ          p.151-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zorina SISCAN, Stela CAZACU

THE CONTEMPORARY METHODOLOGICAL APPROACHES AND THEORIES EXPLAINING INTERNATIONAL TOURISM FLOWS          p.156-163

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Екатерина ЗАДОРОЖНАЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ИНТЕГРАЦИИ СЕТЕВОЙ И КРИПТОЭКОНОМИКИ          p.164-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana DIACONU, Svetlana MIRONOV

SECTORUL AGROALIMENTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA: PROBLEME ŞI SOLUŢII          p.170-176

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tatiana DIACONU, Ludmila PASCARI

CĂI DE EFICIENTIZARE A MANAGEMENTULUI COMERCIAL ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR          p.177-183

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olga BLAGORAZUMNAIA, Rina BEN SHABO

PROCESSES OF DECENTRALIZATION IN THE FIELD OF EDUCATION IN DIFFERENT COUNTRIES          p.184-189

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Екатерина ГЕРМАН

СИСТЕМА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЯМЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.190-201

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena NIREAN, Boris COREȚCHI

ANALIZA ȘI GESTIUNEA CAPITALULUI PROPRIU ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR AGRICOLE          p.202-207

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia GAVRILAȘ

RETROSPECTIVA POLITICILOR EDUCAȚIONALE IMPLEMENTATE ÎN SECTORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.208-215

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Profira CRISTAFOVICI, Natalia REMEȘOVSCHI

CULTURA ȘI IMPACTUL VALORILOR CULTURALE ASUPRA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI          p.216-220

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.