Nr. 2 (132)

Foaia de titlu

Cuprins

ПРОДОЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФЕРМИ-ЖИДКОСТИ
Александр КЛЮКАНОВ, Денис НИКА
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII „EDUCAȚIE-CERCETARE-INOVARE” LA USM: STUDIU DE CAZ

Tatiana BULIMAGA, Veaceslav SPRINCEAN, Adrian PALADI, Marianna SAVVA, Florentin PALADI

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

КРИТЕРИИ НЁТЕРОВОСТИ НЕКОТОРЫХ ВОЗМУЩЁННЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
Галина ВОРНИЧЕСКУ*, Василе НЯГУ
*Тираспольский государственный университет
Мoлдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

REFORMA SISTEMULUI DE IMPOZITARE ÎN CONTEXTUL REFORMELOR ECONOMICE: ASPECTUL TEORETIC
Svetlana BODRUG
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ALGORITMI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR NELINIARE DE TRANSPORT CU MAI MULȚI INDICI
Tatiana PAȘA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

SISTEM SUPORT INTELIGENT PENTRU PREGĂTIREA OLIMPICILOR LA MATEMATICĂ
Vasilica Traiana GHIȚĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CERCETAREA ABORDĂRILOR CONCEPTUALE ALE INCUBATORULUI DE AFACERI AMPLASATE ÎN CADRUL MEDIULUI DE AFACERI
Mariana DOGA-MÎRZAC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVIDENȚIEREA ROLULUI INCUBATORULUI DE AFACERI DIN MEDIUL UNIVERSITAR CA COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A ECOSISTEMULUI ANTREPRENORIAL
Andrei MULIC, Ecateriana ULIAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MODELE DE CONTROL INTERN – STUDIU DE SINTEZĂ PRIVIND ABORDAREA SISTEMICĂ
Aliona BÎRCĂ
Academia de Studii Economice a Moldovei

Download pdf          Rezumat          License policy

O MODALITATE DE REDUCERE A FRAUDEI FISCALE: ASPECT TEORETIC
Iulia CĂPRIAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ВАЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Анжела ШЕСТАКОВСКАЯ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

O SOLUŢIE APROXIMATIVĂ A PROBLEMEI COMIS-VOIAJORULUI FOLOSIND UN SET DE EURISTICI
Dmitri TERZI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

POLITICI ECONOMICE APLICATE MEDIULUI DE AFACERI DIN DOMENIUL TURISMULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Victor CIOBANU
Universitatea de Stat din Molodva

Download pdf          Rezumat          License policy

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Лариса ЛАЗЕБНИК
Университет Государственной Фискальной Службы Украины

Download pdf          Rezumat          License policy

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Люба ЛОЗОВАН-БАЛАН, Жеоржетта ЗГЕРЯ*
Компания TV MR MLD
*Академия экономических знаний Молдовы

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.