Nr. 2 (22) (2009)

Matematică

 

Alexandru LAZARI

CARACTERISTICILE PROBABILISTICE ALE TIMPULUI DE EVOLUŢIE AL SISTEMELOR ALEATOARE DISCRETE          p.5-16

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ТРЁХМЕРНЫЕ АСИММОРФНЫЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППЫ РОЗЕТОЧНЫХ Р-СИММЕТРИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОЛНОГО ОБЗОРА ПЯТИМЕРНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ С ИНВАРИАНТНЫМИ ТРЕХМЕРНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ И ПРЯМОЙ В НЕЙ          p.17-29

Download pdf

 

Informatică

 

Tudor BRAGARU, Alexandru LUNGU, Vadim GHERMANSCHI, Ghenadie BARON

ÎINCĂRCAREA AUTOMATĂ A GLOSARELOR ÎN S.I. MOODLE          p.30-34

Download pdf

 

Teoria Economică şi Metodología Cercetării

 

Valeriu CAPSÎZU, Svetlana ALBU

VALOAREA PENTRU GARANŢII BANCARE          p.35-38

Download pdf

 

Natalia CĂRBUNE

INTEGRAREA EUROPEANĂ A ŢĂRILOR EUROPEI DE EST: PROBLEME ŞI REALITĂŢI SOCIAL-ECONOMICE          p.39-41

Download pdf

 

Gheorghe CUCIUREANU

ASPECTE ALE MANIFESTĂRII PROCESELOR DE GLOBALIZARE ÎN SECTORUL PUBLIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE          p.42-46

Download pdf

 

Natalia CĂRBUNE

PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII PROCESULUI ECONOMIC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ          p.47-49

Download pdf

 

Maria HĂMURARU, Olesea ŢURCANU

ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE CALITĂŢII VIEŢII ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII POSTINDUSTRIALE        p.50-54

Download pdf

 

Serafim FLOREA, Vladimir IACOVLEV

RESURSELE NATURALE ALE REPUBLICII MOLDOVA: PROBLEMELE GESTIONĂRII ŞI VALORIFICĂRII DURABILE          p.55-60

Download pdf

 

Gabriela Lavinia IONESCU

TENDINŢELE DE MODIFICARE A INDICATORILOR ECONOMICI DE PRODUCŢIE ÎN INTERACŢIUNE CU NIVELUL MACROECONOMIC AL ECONOMIEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI          p.61-63

Download pdf

 

Florin Alexandru LUCA, Mihai P. IRIMIA

THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE CAUSES OF THE ECONOMIC CRISIS          p.64-67

Download pdf

 

Natalia MOTÎLI

MOLDOVA: ŢARA OPORTUNITĂŢILOR PIERDUTE          p.68-71

Download pdf

 

Doina MUNTEAN

ECONOMIC FREEDOM – THE DEVELOPMENT PROCESS          p.72-74

Download pdf

 

Andrei TOMA

ASPECTE TEORETICE ÎN APLICAREA METODELOR ŞI MODELELOR ECONOMICE ÎN PROCESUL DE EVALUARE A SECURITĂŢII ECONOMICE A STATULUI          p.75-80

Download pdf

 

Victoria ŢĂRUŞ

INFLUIENŢA INVESTIŢIILOR STRĂINE ASUPRA PROCESULUI DE STABILIZARE ECONOMICĂ          p.81-85

Download pdf

 

Adrian ŢURCANU

EFECTELE VARIAŢIEI CURSULUI VALUTAR AL MONEDEI NAŢIONALE ASUPRA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA: SINTEZA CAUZALĂ          p.86-90

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Viorica ATAMAN

COSTUL SURSELOR DE FINANŢARE ŞI STRUCTURA OPTIMĂ A CAPITALULUI ÎNTREPRINDERII – NOŢIUNI TEORETICE          p. 91-94

Download pdf

 

Svetlana BÎRLEA

ROLUL MECANISMULUI BURSIER ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ         p.95-98

Download pdf

 

Svetlana BÎRLEA

TENDINŢELE GLOBALIZĂRII PIEŢELOR DE CAPITAL NAŢIONALE          p.99-102

Download pdf

 

Aliona CHETRARU

FLUXURILE FINANCIARE – COMPONENT DETERMINANT ÎN ESTIMAREA ACŢIUNILOR          p.103-108

Download pdf

 

Igor ENICOV, Gheorghe BUNESCU, Oxana RADOMSCAIA

PROCESUL DECIZIONAL ÎN ACTIVITATEA BĂNCII COMERCIALE          p.109-112

Download pdf

 

Igor ENICOV, Andrei PETROIA, Igor CIBOTARU

DATORIA PUBLICĂ ŞI DEFICITUL BUGETAR LA ETAPA ACTUALĂ: UNIUNEA EUROPEANĂ VERSUS REPUBLICA MOLDOVA          p.114-119

Download pdf

 

Olesi GRINCU

EVOLUŢIA FINANŢELOR PUBLICE PÂNĂ LA EPOCA MODERNĂ          p.120-125

Download pdf

 

Florin Alexandru LUCA, Mihai P. IRIMIA

ROMANIA INVESTMENTS GRADE          p.126-128

Download pdf

 

Nelu MOCANU

EVOLUŢIA ŞI ESENŢA CRIZELOR ÎN DOMENIUL ECONOMIC AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE          p.129-131

Download pdf

 

Lilia ROTARU

DESCENTRALIZAREA FISCALĂ ŞI AUTONOMIA FINANCIARĂ – CALE SIGURĂ DE EGALIZARE A VENITURILOR PUBLICE LOCALE          p.132-136

Download pdf

 

Igor ENICOV, Lina TELEUCĂ

CONSECINŢELE ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE DATORIEI PUBLICE          p.137-140

Download pdf

 

Igor ENICOV, Lina TELEUCĂ

IMPACTUL POLITICILOR ECONOMICE ASUPRA DATORIEI PUBLICE          p.141-143

Download pdf

 

Галина УЛЬЯН, Андрей МУЛИК

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ЛОГИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ          p.144-149

Download pdf

 

Angela ŞESTACOVSCAIA

EVOLUŢIA PIEŢEI VALORILOR MOBILIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.150-154

Download pdf

 

Angela ŞESTACOVSCAIA, Svetlana BÎRLEA

ROLUL PIEŢEI VALORILOR MOBILIARE ÎN PROCESUL ATRAGERII INVESTIŢIILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ          p.155-157

Download pdf

 

Ольга ШТЕФАНЮК

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ МОЛДОВЫ          p.158-161

Download pdf

 

Contabilitate şi Informatică Economică

 

Кристина ДОЛГИЙ

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ         p.162-170

Download pdf

 

Maia BAJAN

EVOLUŢIA CONTABILITĂŢII MANAGERIALE          p.171-174

Download pdf

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ГРУЗОВЫМ АВТОПЕРЕВОЗКАМ          p.175-177

Download pdf

 

Galina MORARI, Iurie SAJIN

RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA CREANŢELOR COMERCIALE ÎN CAZUL VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE          p.178-180

Download pdf

Administrarea Afacerilor

 

Nicoleta Roxana ASOFTEI

ASPECTE TEORETICE ALE FORMĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI HOTELIERE ÎN ROMÂNIA          p.181-183

Download pdf

 

Boris PARFENTIEV, Ala PARFENTIEV

CONCEPTE MANAGERIALE ÎN ACTIVITATEA TELEVIZIUNII PUBLICE            p.184-190

Download pdf

 

Galina MARTEA

ASPECTUL MANAGERIAL ŞI ROLUL MANAGERULUI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT          p.191-192

Download pdf

 

Galina MARTEA

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE – OBIECTIV STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT          p.193-196

Download pdf

 

Елена ОБОРОЧАНУ

ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОГО И КОМАНДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ       p.197-199

Download pdf

 

Lucian-Gabriel PATRAŞCU

ESENŢA NOŢIUNII DE TURISM ŞI A TURISMULUI RECEPTOR CA VARIETATE A ACESTUIA          p.200-203

Download pdf

Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Sergiu BULMAGA

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A PIEŢEI VINICOLE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.204-206

Download pdf

 

Elena BĂDĂRĂU

APLICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI ELECTRONIC          p.207-209

Download pdf

 

Elena BĂDĂRĂU

PERSPECTIVELE DE REDUCERE A RISCULUI ÎN COMERŢUL ELECTRONIC          p.210-211

Download pdf

 

Victoria GANEA, Olesea BEJAN, Alexandru GRIBINCEA, Ion CIOBANU

EVOLUŢIA COSTURILOR PRODUCTIVE TOTALE SUB IMPACTUL IMPLEMENTĂRII REZULTATELOR CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE: ASPECT METODOLOGIC           p.212-218

Download pdf

 

Tatiana GAUGAŞ

COGNITIVE AND ATTITUDINAL EFFECTS OF INVOLVEMENT          p.219-223

Download pdf

 

Alexandru GRIBINCEA, Victoria GANEA, Silvia NOHAILÎC

OPTIMIZAREA CREŞTERII ECONOMICE PRIN INTERMEDIUL DIFUZĂRII INOVAŢIILOR ÎN CONDIŢII DE RISC ŞI INCERTITUDINE          p.224-228

Download pdf

 

Viorica GUŢAN

UNELE ASPECTE ALE CONTABILITĂŢII IMPOZITĂRII ÎNTREPRINDERILOR COOPERAŢIEI DE CONSUM           p.229-231

Download pdf

 

Gheorghe MOISESCU, Corina GRIBINCEA, Leonard LĂZĂRESCU, George ROMANESCU

ECONOMIA ZONELOR TRANSFRONTALIERE          p.232-235

Download pdf

 

Viorelia MOLDOVAN-BATRÎNAC, Ina CAVCALIUC

PARTICULARITĂŢILE MIXULUI DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERILOR TURISTICE           p.236-239

Download pdf

 

Viorelia MOLDOVAN-BATRÎNAC, Ina CAVCALIUC

EFECTELE INTANGIBILITĂŢII SERVICIILOR ASUPRA DECIZIILOR DE MARKETING          p.240-242

Download pdf

 

Oxana SOIMU

INTERNATIONAL MOBILITY OF TALENTS. ETHICAL DEBATE IN THE CONTEXT OF “BLUE CARD” DILEMMA          p.243-245

Download pdf

 

Natalia ŞONŢU

ANALIZA FENOMENULUI SĂRĂCIEI ÎN CONTEXTUL LEGISLAŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.246-253

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.