Nr. 2 (62) (2013)

Matematică

 

Alexandru LUNGU, Marina ROŞCA

GENERALIZAREA GRUPURILOR CRISTALOGRAFICE de categoria G320 cu 3 -SIMETRIE          p.3-9

Download pdf

 

Sergiu CATARANCIUC

VARIETĂŢI ABSTRACTE MULTIDIMENSIONALE DEGENERATE          p.10-22

Download pdf

 

Victoria LOZAN

TEORIA JOCURILOR ŞI RELAŢIILE SOCIALE         p.23-27

Download pdf

 

 

Informatică

 

Maria BELDIGA (VASILACHE)

SUPORT INTELIGENT DE E-LEARNING ORIENTAT PE FAMILII DE PROBLEME DECIZIONALE          p.28-32

Download pdf

 

Наталья БРУК

МЕДИЦИНСКИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ          p.33-38

Download pdf

 

Fizică

 

Дмитрий КРЫШМАРЬ

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КВАЗИОДНОМЕРНОЙ НАНОСТРУКТУРНОЙ РЕШЁТКИ ИЗ АМОРФНОГО КРЕМНИЯ          p.39-44

Download pdf

 

Boris CONSTANTINOV

ESTIMATION OF ENERGY DISSIPATION SCALES IN DILIS-M SYSTEMS SURFACE          p.45-49

Download pdf

 

Vasile BOTNARIUC, Leonid GORCEAC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Ion INCULEŢ, Simion RAEVSCHI

CELULE SOLARE CU HOMOJONCŢIUNE DIN FOSFURĂ DE INDIU          p.50-53

Download pdf

 

Аркади КИРИЦА, Михаил КАРАМАН, Олег КОРШАК, Ион АНДРИЕШ, Владимир ПРИЛЕПОВ, Надежда НАСЕДКИНА, Юрий ЖИДКОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ НЕПРОЗРАЧНЫХ МИКРООБЪЕКТОВ ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ          p.54-61

Download pdf

 

Владимир ПРИЛЕПОВ, Петр ГАШИН, Виктор ЗАЛАМАЙ, Aркадий КИРИЦА

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ВАНАДИЯ И ЕГО ОКИСЛОВ ГРУППОВЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ          p.62-67

Download pdf

 

 

Economie

 

Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN, Anastasia DJUGOSTRAN

NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTROLUL INDEPENDENT – AUDIT          p.68-71

Download pdf

 

Maria COJOCARU

DISPARITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE          p.72-76

Download pdf

 

Galina ULIAN, Tatiana VIŞANU

CADRUL DE CHELTUIELI PE TERMEN MEDIU – INSTRUMENT EFICIENT DE PLANIFICARE A BUGETULUI          p.77-83

Download pdf

 

Mihail GÎRLEA

SECURITATEA FINANCIARĂ A SISTEMULUI BANCAR PRIN INTERMEDIUL IMPLEMENTĂRII ACORDULUI BASEL III          p.84-88

Download pdf

 

Cristina DOLGHI, Cristina NOVAC

PIAŢA ASIGURĂRILOR – PROVOCARE PENTRU ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA          p.89-94

Download pdf

 

Игорь ДОЛГИЙ

АЛГОРИТМ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          p.95-102

Download pdf

 

Ludmila PASCARI, Maia POSTICA

ROLUL ECHIPEI MANAGERIALE ÎN DEZVOLTAREA AFACERII (în baza materialelor Reprezentanţei din Moldova „JT International Luxembourg SA”)          p.103-106

Download pdf

 

Сергей ЕРГИН

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ          p.107-111

Download pdf

 

Oana BOCĂNETE

SPECIFICUL EVALUĂRII EFICIENŢEI ECONOMICE A MANAGEMENTULUI CORPORATIV DIN ROMÂNIA           p.112-121

Download pdf

 

Adriana BUZDUGAN

ASPECTE GENERALE PRIVIND PERFORMANŢA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE          p.122-128

Download pdf

 

Ludmila PASCARI

INFORMATIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN ACTIVITATEA DE ANTREPRENORIAT          p.129-132

Download pdf

 

Stela EFROS

ANTREPRENORUL – PROPRIETARUL –MANAGERUL: PARTICULARITĂŢI ŞI DIMENSIUNEA CALITATIVĂ A ACTIVITĂŢII ACESTORA          p.133-142

Download pdf

 

Galina MARTEA  

REFORMAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU ACCENT MANAGERIAL          p.143-147

Download pdf

 

Ludmila PASCARI

MERCHANDISING – INSTRUMENT DE SOLUŢIONARE A PROBLEMELOR COMERCIALE          p.148-151

Download pdf

 

Olesea ROTARU, Lilia CHIRIAC

CONŢINUTUL ŞI IMPORTANŢA STUDIERII MACROMEDIULUI DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII DIN SFERA CONSTRUCŢIILOR DE IMOBIL LOCATIV          p.152-158

Download pdf

 

Lilia TARANENCO

METODA COEFICIENŢILOR – INSTRUMENT MANAGERIAL DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ          p.159-166

Download pdf

 

Galina MARTEA

REPUBLICA MOLDOVA ÎNTRE REALITATE ŞI DILEMĂ          p.167-172

Download pdf

 

Татьяна АНДРЕЕВА, Александр ГРИБИНЧА

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА          p.173-177

Download pdf

 

Nicolae LUCA

IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ÎN ACTIVI­TATEA ÎNTREPRINDERILOR ALIMENTAŢIEI PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.178-183

Download pdf

 

Alexandru GRIBINCEA

IMPLEMENTAREA MARKETINGULUI ÎN ACTIVITATEA BĂNCILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI MODALITĂŢI DE EFICIENTIZARE A ACESTUIA          p.184-188

Download pdf

 

Alexandru GRIBINCEA, Virgil GHERGHINA, Traian COLŢE, Radu ROŞCĂNEANU

INOVAŢIILE ÎN COMERŢUL MODERN          p.189-192

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.