Nr. 3 (103) 2017

Asistență Socială și Sociologie

 

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

POLITICI FAMILIALE CU CONSECINŢE DEMOGRAFICE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jonas CHRISTENSEN, Joachim THOENNESSEN, Janet WALKER

SOCIAL WORK EDUCATION IN AN INTERNATIONAL CONTEXT – LEARNING FROM A CROSS-BORDER COOPERATION

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Nelly ȚURCAN

DE CE ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE AU NEVOIE DE CZU?

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria GUGULAN

CONVERGENȚA MASS-MEDIEI CA PROCES: ABORDĂRI CONCEPTUALE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Темель КАРААСЛАН

ТУРЦИЯ ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mariana MARCU

INTERVIUL RADIOFONIC CU TEMATICĂ POLITICĂ: ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTICI OPERAȚIONALE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drept

 

Sergiu BRÎNZA

AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL CONTRAVENȚIONAL PRIN LEGEA NR.208/2016: IMPLICAȚII JURIDICO-PENALE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Vladislav MANEA

O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA INCRIMINĂRII FAPTEI DE VÂNAT ILEGAL SĂVÂRȘITE CU FOLOSIREA SITUAȚIEI DE SERVICIU

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Victor VOLCINSCHI

CONSIDERAȚII RELATIVE LA CONCEPTUL DE ORDINE PUBLICĂ ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PRIVAT

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Maria STRULEA

IMPORTANȚA ȘI ROLUL MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE CU CARACTER EDUCATIV

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI, Liubovi BRÎNZA

EXPUNERE PE MARGINEA UNOR AMENDA-MENTE OPERATE ÎN HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE „CU PRIVIRE LA PRACTICA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE PRIVIND MINORII”, NR.39 DIN 22.11.2004

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nicolae CORCEA, Ghenadie FORTUNA

OBIECTUL JURIDIC GENERIC ȘI OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE (art.2011 CP RM)

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ilie CRECIUN

EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR ACORDURILOR ANTICONCURENȚIALE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Elena CROITOR

VERIFICAREA AUTENTICITĂȚII INFORMAȚIONALE A PURTĂTORILOR TEHNICO-ELECTRO¬NICI DE INFORMAȚIE ÎN PROBATORIUL PENAL

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor DOLEA

EFECTUL EX TUNC AL HOTĂRÂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei GUCEAC

ANSAMBLUL TRĂSĂTURILOR DISTINCTE ALE SUVERANITĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI ÎN CONDIȚIILE STATULUI FEDERATIV ȘI CONFEDERATIV

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor HLOPEȚCHI

IMPLICAȚII TEORETICE ȘI PRAGMATICE PRIVITOARE LA INCRIMINAREA FAPTELOR DE NEEXECUTARE A HOTĂRÂRII INSTANȚEI DE JUDECATĂ

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexe JEFLEA

PREVENIREA CRIMINALITĂȚII RELIGIOASE ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ ȘI EXTRAPENALĂ A ROMÂNIEI

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Bianca MOLDOVEANU

MECANISMUL PUTERII ÎN STAT: ISTORIE ŞI ACTUALITATE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe RENIȚĂ, Liubovi BRÎNZA

ÎNFĂPTUIREA JUSTIȚIEI RESTAURATIVE ÎN CAUZE PENALE: PROPUNERI DE LEGE FERENDA

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe RENIȚĂ

MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE (art.2421 ȘI 2422 CP RM): INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE?

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dumitru ROMAN, Sergiu POPA

IDENTIFICAREA PERSOANEI PRIN MĂSURI ȘI METODE SPECIALE DE INVESTIGAȚII

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI, Denis BĂBĂLĂU

CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR (art.241 DIN CODUL PENAL)

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI, Ghenadie PAVLIUC

AMENINȚAREA SAU VIOLENȚA SĂVÂRȘITĂ ASUPRA UNEI PERSOANE CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE SAU A UNEI PERSOANE CARE ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE DATORIA OBȘTEASCĂ (art.349 DIN CODUL PENAL): ANALIZĂ DE DREPT PENAL

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile SOLTAN

GARANȚIILE SPECIALE ÎN CAZUL ARESTĂRII PREVENTIVE ȘI DILIGENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA ACESTORA

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ștefan ȘAPTEFRAȚ

AMENINŢAREA CU OMOR ORI CU VĂTĂMA¬REA GRAVĂ A INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII: STUDIU DE DREPT COMPARAT

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Artur TARLAPAN

PARTICULARITĂȚILE EXERCITĂRII DREPTULUI SUBIECTIV DE IPOTECĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI DE IPOTECĂ ÎNVESTIT CU FORMULĂ EXECUTORIE

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anatolie BĂNĂRESCU

INCURSIUNI ANALITICE ASUPRA REALIZĂRII ACTELOR DE DISPOZIȚIE ALE DEBITORULUI ÎN PROCEDURA DE EXECUTARE POTRIVIT DREPTULUI ROMÂNESC ȘI CELUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştiinţe Politice şi Administrative

Carolina BUDURINA-GOREACII

PREMISELE CONSTITUIRII SOCIETĂŢII CIVILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Violeta COTILEVICI

ISTORIOGRAFIA CERCETĂRII RELAȚIILOR MOLDO–FRANCEZE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI INTEGRAȚIONIST EUROPEAN

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.