Nr. 3 (13) (2008)

Matematică

 

Maria CAPCELEA, Titu CAPCELEA, Alexandru LAZARI

ALGORITMI EFICIENŢI PENTRU REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUAŢII CE APAR LA DISCRETIZAREA ECUAŢIILOR INTEGRALE SINGULARE         p.5-13

Download pdf

 

Александр ПАЛИСТРАНТ

ТРЕХМЕРНЫЕ СИММОРФНЫЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ГРУППЫ РОЗЕТОЧНЫХ Р-СИММЕТРИЙ И ИХ МНОГОМЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ          p.14-22

Download pdf

 

Nadejda SUR

GRAFURI CU O FAMILIE REDUSĂ DE MULŢIMI d-CONVEXE          p.23-33

Download pdf

 

Ludmila NOVAC

NASH EQUILIBRIA IN THE TWO PLAYERS NONCOOPERATIVE INFORMATIONAL EXTENDED GAMES       p.34-38

Download pdf

 

Sergiu CATARANCIUC

THE SPECIAL METRICS OF THE ABSTRACT CUBIC COMPLEX          p.39-43

Download pdf

 

Андрей БАБИЦКИЙ

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗМЕНЧИВОСТИ – ЕГО ОБОСНОВАНИЕ И ЛИНЕАЛИЗАЦИЯ ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ          p.44-48

Download pdf

 

Informatică

 

Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

SISTEME INFORMATICE ADAPTIVE          p.49-59

Download pdf

 

Olga PUSTOVALOVA

SEGMENTAL INTELLIGIBILITY TEST OF TEXT-TO-SPEECH SERVICES FOR ROMANIAN LANGUAGE BASED ON LOGOTOMS          p.60-64

Download pdf

 

Gheorghe CARMOCANU

UN MODEL AVANSAT DE IMPLEMENTARE A APLICAŢIILOR WEB          p.65-71

Download pdf

 

Nicolae PELIN, Serghei PELIN

ASPECTE TEORETICE ALE PROGRAMĂRII LOGICE           p.72-81

Download pdf

 

Svetlana COJOCARU, Ludmila BURŢEVA, Alexandru COLESNICOV, Valentina DEMIDOVA, Ludmila MALAHOVA, Mircea PETIC

INSTRUMENTAR MULTIMEDIA PENTRU FACILITAREA PROMOVĂRII ARTEI MUZICALE         p.82-85

Download pdf

 

Economie Generală şi Relaţii Economice Internaţionale

 

Angela CUŞNIR

PRACTICA DE OUTSOURCING CA ALTERNATIVĂ DE DEZVOLTARE A SECTORULUI TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE          p.86-89

Download pdf

 

Elena SAVA, Victoria GANEA, Alexandru GRIBINCEA

EVOLUŢIA INOVAŢIILOR: REFLECŢII, PROBLEME, SOLUŢII          p.90-100

Download pdf

 

Margareta BRADU

APRECIEREA EFICIENŢEI CHELTUIELILOR PUBLICE PRIN INDICATORII SOCIALI AI CALITĂŢII VIEŢII          p.101-104

Download pdf

 

Lucia CASTRAVEŢ

EVOLUŢIA GEOGRAFIEI COMERŢULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1989-2006          p.105-113

Download pdf

 

Victoria TROFIMOV

ASPECTE ALE PROCESULUI CUNOAŞTERII ÎN FORMAREA CAPITALULUI UMAN          p.114-118

Download pdf

 

Ceslav CIOBANU

POLITICAL ECONOMY OF „FROZEN CONFLICTS” IN EX-SOVIET STATES: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE U.S. AND RUSSIA            p.119-127

Download pdf

 

Dorina CLICHICI

APRECIEREA POSIBILITĂŢILOR DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN CADRUL AGRICULTURII ÎN CONDIŢIILE VECINĂTĂŢII IMEDIATE CU UNIUNEA EUROPEANĂ          p.128-132

Download pdf

 

Maria GHEORGHIŢĂ

ESTE OARE CERTIFICAREA ISO O CERINŢĂ A UNIUNII EUROPENE?          p.133-136

Download pdf

 

А.З. ОНОФРЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ          p.137-139

Download pdf

 

Finanţe şi Bănci

 

Igor ENICOV

PIAŢA SERVICIILOR DE ESTIMARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.140-141

Download pdf

 

Galina ULIAN, Radu ASAVETEI

EFICIENTIZAREA ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI DE CONTROL FISCAL PRIN UTILIZAREA APLICAŢIEI „EXCEL”          p.142-147

Download pdf

 

Gheorghe BUNESCU

ABORDAREA SIMPLIFICATĂ FAŢĂ DE ESTIMAREA RISCULUI DE CREDITARE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ        p.148-152

Download pdf

 

Galina ULIAN, Dumitru LASCU

SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA           p.153-158

Download pdf

 

Svetlana GHERJAVCA, Evelina SCRIPLIUC

PROBLEME PRIVIND INSUFICIENŢA FONDULUI DE RULMENT ŞI METODE DE SOLUŢIONARE A ACESTORA         p.159-161

Download pdf

 

Elena DOBRE

AUDITUL FINANCIAR ŞI AUDITUL PROIECTELOR – STUDIU COMPARATIV          p.162-164

Download pdf

 

Igor CIBOTARU

SISTEME FINANCIARE ALE ECONOMIILOR ÎN TRANZIŢIE          p.165-167

Download pdf

 

Gheorghe BUNESCU

MODELUL SCORING-ULUI LINEAR          p.168-171

Download pdf

 

Victoria GANEA, Alexandru GRIBINCEA

ROLUL INOVAŢIEI ŞI AL CREATIVITĂŢII ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ          p.172-175

Download pdf

 

Aliona CHETRARU

ŞCOLILE DE ANALIZĂ A TITLURILOR FINANCIARE          p.176-184

Download pdf

 

Людмила ГРАБАРОВСКАЯ, Владислав КОНСТАНТИНЕСКУ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ          p.185-191

Download pdf

 

Mihai PATRAŞ

CONSECINŢELE ESTIMATE ALE ADERĂRII REPUBLICII MOLDOVA LAUNIUNEA EUROPEANĂ         p.192-196

Download pdf

 

Анжела ШЕСТАКОВСКАЯ, Елена ГУЦУ

ОПЦИОННЫЕ МОДЕЛИ (ОТ БАШЕЛЬЕ ДО МАЙЕРСА) И СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА БИЗНЕСА         p.197-205

Download pdf

 

Management

 

Nelli AMARFII-RAILEAN

ESTIMAREA POTENŢIALULUI ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL ELABORĂRII PROPRIEI STRATEGII DE DEZVOLTARE          p.206-212

Download pdf

 

Anca-Irina CECAL

SOME COMMENTS ON THE BUSINESS LETTER          p.213-216

Download pdf

 

 

Veaceslav GROMOV

ESENŢA ŞI IMPORTANŢA APLICĂRII FUNCŢIILOR FIRMEI ÎN AFACERILE MICI ŞI MIJLOCII          p.217-220

Download pdf

 

Ion MĂRGINEANU

STRATEGIA DEZVOLTĂRII STANDARDELOR ECONOMICE GERMANE          p.221-226

Download pdf

 

Mihai P. IRIMIA, Florin Alexandru LUCA

CURRENT NECESSITY OF WORK FORCE, BASIC REQUIREMENT FOR THE ACTIVITY OF AN ECONOMIC ENTITY          p.227-229

Download pdf

 

Mihai P. IRIMIA, Florin Alexandru LUCA

CONTENTS ON THE CALCULUS BASIS FOR THE TAX ON PROFIT          p.230-232

Download pdf

 

Constantin FÎRŢA

DIAGNOSTICUL FUNCŢIEI PUBLICE ÎN PROCESUL DESCENTRALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE          p.233-236

Download pdf

 

Carmen-Mihaela NECHITA

ECONOMIC AND FINANCIAL DIAGNOSIS, MANAGEMENT SYSTEMS COMPONENT          p.237-240

Download pdf

 

Alexandru SCUTARU

RELAŢIILE DINTRE PLANIFICAREA STRATEGICĂ ŞI ASIGURAREA EFICIENŢEI ÎN BUSINESS           p.241-246

Download pdf

 

Contabilitate

 

Cristina DOLGHI

PIAŢA DE ASIGURĂRI – PERSPECTIVE ŞI REALIZĂRI           p.247-253

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.