Nr. 3 (43) (2011)

Asistenţă Socială şi Sociologie

 

Maria BULGARU

SPEСIFICUL ASISTENŢEI SOCIALE CA ŞTIINŢĂ          p.5-12

Download pdf

 

Maria BULGARU

O METODOLOGIE DE DESCHIDERE A NOILOR SPECIALITĂŢI (EXPERIENŢA PROIECTULUI TEMPUS „PROFESIONALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ”)          p.13-23

Download pdf

 

Stela MILICENCO

DIMENSIUNI ALE ABORDĂRILOR OBIECTIVE PRIVIND FENOMENUL SĂRĂCIE ŞI EXCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL INTERESULUI COMUN NAŢIONAL          p.24-30

Download pdf

 

Aliona ONOFREI

SISTEMUL PROTECŢIEI SOCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA – REALITATE ŞI MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE          p.31-39

Download pdf

 

Cristina COROBAN, Maria BULGARU

COMPLEXITATEA SISTEMULUI FAMILIAL DE RELAŢIONARE          p.40-45

Download pdf

 

Maricela BEJAN

ANALIZA CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND PROBLEMELE COPIILOR RĂMAŞI FĂRĂ ÎNGRIJIRE PĂRINTEASCĂ          p.46-49

Download pdf

 

Viorica MATAS

SISTEMUL DE PROTECŢIE A COPIILOR ORFANI ŞI RĂMAŞI FĂRĂ ÎNGRIJIRE PĂRINTEASCĂ: CARACTERISTICI GENERALE          p.50-56

Download pdf

 

Valentina FLOCOSU

ONTOGENEZA CONŞTIINŢEI AXIOLOGICE A PERSONALITĂŢII TÂNĂRULUI          p.57-63

Download pdf

 

Liliana SALCUŢAN

ADAPTAREA PERSOANELOR VÂRSTNICE LA SCHIMBĂRILE ŞI EVENIMENTELE VIEŢII SOCIALE          p.64-68

Download pdf

 

Angela MIRON

FENOMENUL NARCOMANIEI ÎN VIZIUNEA PRESEI SCRISE DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.69-74

Download pdf

 

Maria TONU

PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE – PROMOTORI AI OPINIEI PUBLICE ŞI AI IMAGINII POZITIVE          p.75-76

Download pdf

 

Maria TONU

ROLUL MULTIMEDIA ÎN PROCESUL DE INTEGRARE SOCIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP          p.77-79

Download pdf

 

Iurii GAŢCAN, Maria BULGARU

METODOLOGII DE MĂSURARE A FENOMENULUI CORUPŢIE          p.80-83

Download pdf

 

Iurii GAŢCAN

INTEGRITATEA PUBLICĂ CA INSTRUMENT DE PREVENIRE A FENOMENULUI CORUPŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.84-88

Download pdf

 

Mircea MANOLI, Diana CHEIANU-ANDREI

METODOLOGIA STUDIERII IMAGINII ORGANELOR DE POLIŢIE          p.89-98

Download pdf

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Nelly ŢURCAN, Constantin MARIN

ROLUL JURNALISMULUI ŞTIINŢIFIC ÎN COMUNICAREA ŞTIINŢEI          p.99-113

Download pdf

 

Daniela SITARI

CONCEPŢII MODERNE PRIVIND IMAGINEA ŞI PERCEPŢIA PERSONALITĂŢII          p.114-117

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Svetlana RAŢA

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONTROLULUI ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE          p.118-123

Download pdf

 

Gheorghe GUŢU

REFLECŢII DOCTRINARE PRIVIND ACTUL DE CONSTITUIRE Al SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ          p.124-132

Download pdf

 

Lora BADAN-MELNIC

REFERINŢE ŞI DILEME PRIVIND NATURA PROCESUAL CIVILĂ A ACŢIUNII OBLICE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA          p.133-137

Download pdf

 

Violeta GHERASIMENCO

DREPTUL LA VIAŢA PRIVATĂ ŞI DE FAMILIE ÎN ACTELE NORMATIVE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE          p.138-143

Download pdf

 

Elena DOLGHII, Valentina TEOSA

ASIGURAREA SECURITĂŢII DEMOCRATICE: ACTIVITATE PRIMORDIALĂ A CONSILIULUI EUROPEI          p.144-148

Download pdf

 

Svetlana CEBOTARI, Carolina BUDURINA

CONCEPTUAL AND THEORETICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL RELATIONS          p.149-155

Download pdf

 

Svetlana CEBOTARI, Carolina BUDURINA

REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS          p.156-160

Download pdf

 

Elena DOLGHII

PROGRAMELE COMUNE ALE CONSILIULUI EUROPEI ŞI UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.161-165

Download pdf

 

Iulia GORINCIOI

ASPECTE ALE TRADIŢIEI TEOCRATICE ÎN ISTORIA GÂNDIRII POLITICE ŞI PROBLEMA TERORISMULUI          p.166-170

Download pdf

 

Polina PANAINTE, Victor SACA

REPUBLICA MOLDOVA – OSTATICA PARADOXURILOR DE SECURITATE LA MAREA NEAGRĂ          p.171-175

Download pdf

 

Sergiu MORARU

SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI ROLUL MASS-MEDIA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ          p.176-179

Download pdf

Drept Civil

 

Dorin CIMIL, Alexandru BOT

VALENŢA JURIDICĂ A CLASIFICĂRII CONTRACTELOR CIVILE          p.180-186

Download pdf

 

Drept Procesual Penal şi Criminalistică

 

Mihai GHEORGHIŢĂ, Svetlana DUŞA

CRIMINALITATEA CIBERNETICĂ – CU UN PAS ÎNAINTE. METODICI DE INVESTIGARE          p.187-196

Download pdf

 

Dumitru PURICI, Svetlana DUŞA

PROBLEMATICA COMPETENŢEI ORGANULUI DE URMĂRIRE PENALĂ ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ŞI AL INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAŢIILOR          p.197-202

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

Sergiu BRÎNZA

RĂSPUNDEREA PENTRU INFRACŢIUNI PRIN CARE SE ADUCE ATINGERE CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII FAUNEI (ART.233 ŞI 234 CP RM)          p.203-211

Download pdf

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNI PRIN CARE SE ÎNCĂLCĂ REGIMUL IMPUS ECOSISTEMELOR TERESTRE (ART.231 ŞI 232 CP RM): ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.212-220

Download pdf

 

Alexandru TĂNASE

DELIMITAREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE DE UNELE INFRACŢIUNI ADIACENTE          p.221-236

Download pdf

 

Vladimir PALAMARCIUC

ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII „CONTAMINAREA CU MALADIA SIDA” PREVĂZUTE LA ART.212 CP RM          p.237-247

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.