Nr. 3 (63) (2013)

Asistenţă Socială şi Sociologie

 

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

VALORI ŞI PRINCIPII ETICE ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ          p.3-12

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Nelly ŢURCAN

PROBLEME PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE ŞTIINŢIFICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIE          p.13-27

Download pdf

 

Ирина МАТВЕЕВА

БУДУЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК: ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ          p.28-31

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Anastasia CUJBA, Cristina EJOVA

REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI TEORETICO-CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII INTERESULUI NAŢIONAL          p.32-38

Download pdf

 

Александр ЕЖОВ, Кристина ЕЖОВА

ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА          p.39-46

Download pdf

 

Svetlana CEBOTARI

BAZA JURIDICĂ A RELAŢIILOR DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI FEDERAŢIA RUSĂ         p.47-55

Download pdf

 

Natalia SAITARLÎ

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC          p.56-60

Download pdf

 

Drept

 

Violeta COJOCARU, Olesea PLOTNIC

LES LIMITES DU DROIT CIVIL POUR ASSURER L’EQUILIBRE CONTRACTUEL EN DROIT FRANCAIS          p.61-65

Download pdf

 

Valeriu BABĂRĂ

ASPECTE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT PRIVIND REGIMUL PERSOANELOR JURIDICE STRĂINE          p.66-69

Download pdf

 

Valeriu BABĂRĂ

APLICAREA PRINCIPIULUI LOCUS REGIT ACTUM ÎN DREPTUL CONFLICTUAL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIVITOR LA FORMA ACTELOR JURIDICE          p.70-74

Download pdf

 

Diana SÂRCU, Adrian MORĂRESCU

DEFINIREA PRINCIPIULUI PROPORŢIONA­LI­TĂŢII ÎN LUMINA JURISPRU­DEN­ŢEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE          p.75-80

Download pdf

 

Olesea BLAŞCU

MARCA COMUNITARĂ – O OPORTUNITATE PENTRU COMPANII          p.81-85

Download pdf

 

Magda BLOŞENCO

CAPITALUL SOCIAL ŞI PROFITUL SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI          p.86-90

Download pdf

 

Corneliu GUZUN

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND  RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ OBIECTIVĂ          p.91-101

Download pdf

 

Corneliu GUZUN

RĂSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIUL CAUZAT DE UN IZVOR DE PERICOL SPORIT          p.102-111

Download pdf

 

Iurie MIHALACHE

PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI DE LEASING         p.112-120

Download pdf

 

Silvia SAVVA

PARTICULARITĂŢI PRIVIND RETRIMITEREA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT          p.121-123

Download pdf

 

Георгий АРИКОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕПРИКОСНО­ВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ КАК ИНСТИТУТА ЛИЧНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ          p.124-130

Download pdf

 

Sergiu BRÎNZA

INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.173-1751 CP RM ÎN LUMINA ULTIMELOR AMENDAMENTE OPERATE ÎN LEGEA PENALĂ          p.131-141

Download pdf

 

Sergiu BRÎNZA, Igor BOTEZATU

ANALIZĂ DE DREPT PENAL A INFRACŢIUNI­LOR PREVĂZUTE LA ART.186 „FURTUL” DIN CODUL PENAL          p.142-153

Download pdf

 

Augustina BOLOCAN-HOLBAN, Mihaela VIDAICU

ANALIZA INSTITUŢIEI RESPONSABILITĂŢII LIMITATE PRIN PRISMA DIFERITELOR SISTEME DE DREPT          p.154-158

Download pdf

 

Lilia GIRLA

UNELE GENERALIZĂRI CONCEPTUALE ASUPRA STĂRII DE EXTREMĂ NECESITATE ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ PROFESIONALĂ          p.159-162

Download pdf

 

Георгий АРИКОВ

КОНЦЕПЦИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛИЦА КАК ОБЪЕКТА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ          p.163-170

Download pdf

 

Георгий АРИКОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА:
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ          p.171-182

Download pdf

 

Aliona PLOP

DISENSIUNI PRIVIND NERECUNOAŞTEREA INDICAŢIILOR SOCIALE ÎN CALITATE DE CIRCUMSTANŢĂ CARE ÎNLĂTURĂ CARACATERUL PENAL AL FAPTEI PREVĂZUTE LA ART.159 CP RM          p.183-187

Download pdf

 

Vitalie STATI, Vladislav MANEA

NOI ABORDĂRI REFERITOARE LA APLICAREA RĂSPUNDERII PENTRU INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.236 ŞI 237 CP RM          p.188-196

Download pdf

 

Vitalie STATI

INFRACŢIUNILE LEGATE DE INSOLVABILITATE: IMPLICAŢIILE ADOPTĂRII LEGII INSOLVABILITĂŢII, nr.149/2012          p.197-204

Download pdf

 

Recenzii

 

Lidia KULIKOVSKI

COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII          p.205-207

Download pdf

 

Oleg BONTEA, Ştefan LUPAN

PROBLEME ACTUALE ALE SOCIOLOGIEI JURIDICE          p.208-213

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.