Nr. 4 (04) (2007)

Istorie

 

Denis FABIAN

TENTATIVE BRITANICE DE ASOCIERE A UNIUNII SOVIETICE LA GARANŢIILE ANGLO-FRANCEZE ACORDATE ROMÂNIEI ŞI POLONIEI          p.5-11

Download pdf

 

Denis FABIAN

ROMÂNIA ŞI INIŢIATIVA POLITICĂ A MARII BRITANII PENTRU CREAREA UNUI SISTEM DE SECURITATE COLECTIVĂ ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1939          p.12-18

Download pdf

 

Denis FABIAN

SEMNIFICAŢIA GARANŢIILOR ANGLO-FRANCEZE DUPĂ SEMNAREA PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV          p.19-23

Download pdf

 

Adrian DOLGHI                                

INSTITUŢIONALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ISTORIC SUPERIOR ÎN EPOCA STALINISTĂ. ASPECTE ISTORICO-TEORETICE          p.24-31

Download pdf

 

Tatiana BÎZGU

COLABORAREA BILATERALĂ MOLDO-UCRAINEANĂ          p.32-35

Download pdf

 

Filosofie

 

Vasile ŢAPOC

ÎN CĂUTAREA PIETREI FILOSOFALE: MIRCEA ELIADE – 100 DE ANI DE LA NAŞTERE          p.36-39

Download pdf

 

Svetlana COANDĂ

CONCEPTUL MARELUI ANONIM ÎN SISTEMUL FILOSOFIC AL LUI LUCIAN BLAGA          p.40-42

Download pdf

 

Aliona ONOFREI

COMUNICAREA INTERCULTURALĂ – MODALITATE DE PREVENIRE SAU ATENUARE A CONFLICTELOR          p.43-47

Download pdf

 

Alexe RĂU, Pavel VIZIRU

ABORDĂRI PREFILOSOFICE REVELATOARE DE LOK ŞI ETNOS ALE SCRIERII LA DIFERITE POPOARE          p.48-50

Download pdf

 

Alexe RĂU

O VIZIUNE ASUPRA ONTOLOGIEI SCRIERII ÎN LUMINA CONCEPTELOR FILOSOFICE ALE LUI KANT ŞI BERGSON          p.51-57

Download pdf

 

Octavian MOŞIN

ALEXANDRU STURZA – ÎN CONSONANŢĂ CU DIALOGUL EUROPEAN DE AZI          p.58-61

Download pdf

 

Octavian MOŞIN

ALEXANDRU STURZA – CONTINUATOR AL FILOSOFIEI CREŞTINE          p.62-65

Download pdf

 

Ж.С. СЫДЫКОВ

СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ КАК ХРОНОТОП НАУКИ          p.66-70

Download pdf

 

Aspecte ale Limbii şi Literaturii Române şi Ruse

 

Всеволод ЧЕРНЕЛЕВ

РАЗНОВИДНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОГОВОРОК          p.71-77

Download pdf

 

Stela SPÎNU

TERMENI PENTRU CONSTRUCŢII VITICOLE DUPĂ ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI. BASARABIA, NORDUL BUCOVINEI, TRANSNISTRIA (ALRR.Bas.)          p.78-80

Download pdf

 

Vasile BOTNARCIUC

SOLUŢII PRIVIND EVITAREA UNOR CONTROVERSE ŞI PARADOXURI CE ŢIN DE ABORDAREA UNITĂŢILOR LIMBII ÎN PROCESUL DE CERCETARE ŞI PREDARE          p.81-85

Download pdf

 

Vasile BOTNARCIUC

COMUNICAREA UMANĂ ŞI COMPONENTELE EI INDISPENSABILE          p.86-90

Download pdf

 

Vasile BOTNARCIUC

SINTAXOLOGIA ROMÂNEASCĂ: PARADOXURI TERMINOLOGICE          p.91-94

Download pdf

 

Наталья МИТРИНЮК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ МИФА О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ А.С.ПУШКИНА («МЕДНЫЙ ВСАДНИК») И Л.БЛАГИ («МАСТЕР МАНОЛЕ»)          p.95-98

Download pdf

 

Вячеслав ДОЛГОВ

ЮРОДСТВО И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ ДРЕВНОСТИ          p.99-102

Download pdf

 

Владимир БРАЖУК

ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»          p.103-107

Download pdf

 

Л.Ф. СОЛОВЬЕВА

ЭMOЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ РЕФЛЕКСИИ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА          p.108-110

Download pdf

 

Ольга ГЕРЛОВАН, Юля МОШНЯГА

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА ИИСУСА ХРИСТА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ          p.111-114

Download pdf

 

Zorina GHILEŢCHI

TEHNOLOGIA DEZVOLTĂRII POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR LA DISCIPLINA          p.115-118

Download pdf

 

Lexic şi Lexicologie, Lexicografie

 

Liliana AGACHE

ALEGEREA CUVINTELOR IN REVISTELE PENTRU COPII          p.119-122

Download pdf

 

Lidia CAZACU

NOTE PRIVIND COMPUSELE SINTAGMATICE ÎN LIMBA ITALIANĂ          p.123-128

Download pdf

 

Lidia CAZACU

COMPUSE CU VALOARE AFECTIVĂ ÎN LIMBA ITALIANĂ LITERARĂ          p.129-132

Download pdf

 

Svetlana CORCODEL

DEFINITION OF PROPER NAME VERSUS ITS DICTIONARY DEFINITION          p.133-136

Download pdf

 

Margareta MORARESCU

THE INFLUENCE OF SEMANTIC ASPECT ON THE LEXICO-GRAMMATICAL COMPATIBILITY OF WORDS          p.137-140

Download pdf

 

Ümit Öz

IDIOM DEFORMATION ON SEMANTIC, STRUCTURAL AND FUNCTIONAL LEVELS          p.141-144

Download pdf

 

Vera TABUREANU

STYLISTICO-PRAGMATIC ASPECT OF IDIOMATIC EXPRESSIONS          p.145-149

Download pdf

 

Gramatică, semantică, stilistică şi Textologie

 

Tatiana BABIN-RUSU

ROLUL ANALIZEI CONTEXTUALE ÎN STUDIUL LEXICAL          p.150-155

Download pdf

 

Diana BÎTCĂ, Ion GUŢU

LA DIMENSION LINGUISTIQUE DE L’IMPLICITE          p.156-158

Download pdf

 

Olesea BODEAN

CONOTAŢIA NUMELOR PROPRII DIN STĂPÂNUL INELELOR, DE J.J.R. TOLKIEN          p.159-161

Download pdf

 

Svetlana CORCODEL

THE DEFINITION OF PROPER NAME AND ITS PERSPECTIVES          p.162-165

Download pdf

 

Silviana CUPCIC

INTERSECTION OF ENGLISH ASPECT AND TENSE          p.166-169

Download pdf

 

Elvira IAŢCO, Ion GUŢU

L’ASPECT PROBLÉMATIQUE DE L’ALLÉGORIE AU CROISEMENT DE LA LINGUISTIQUE ET DE LA SÉMIOTIQUE          p.170-172

Download pdf

 

Viorica LIFARI

FORMA ACTIVĂ A VERBULUI ŞI SEMNIFICAŢIA DIATEZIALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ          p.173-177

Download pdf

 

Viorica LIFARI

ADVERBELE CU SEMELE DE [+PASIVITATE] ŞI [+RECIPROCITATE] CU VALENŢĂ SUBIECTIV-OBIECTIVĂ          p.178-183

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

SEMANTIC CHANGE OF BORROWED LEXICAL UNITS          p.184-187

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

LINGUISTIC UNITS IN A PROCESS OF CONTINUOUS SEMANTIC CHANGE          p.188-191

Download pdf

 

Veronica PĂCURARU

UN CAS PARTICULIER D’ARTICULATION REFERENTIELLE DU SENS – LA „REFERENCE DIVISEE” – ET LA DESAMBIGUÏSATION SEMANTIQUE DU SIGNE LEXICAL          p.192-197

Download pdf

 

Rodica PÂNZARU

INTERPRETAREA METAFORELOR EXTINSE          p.198-203

Download pdf

 

Tatiana PORUMB

DELIMITAREA POLISEMIEI DE OMONIMIE LA SUBSTANTIVELE DERIVATE METONIMICE          p.204-207

Download pdf

 

Tatiana PORUMB

STRUCTURA SEMICĂ A SEMNIFICAŢIEI          p.208-212

Download pdf

 

Eugenia ZIADEH

L’ÉNONCÉ IRONIQUE DANS LA PRESSE          p.213-215

Download pdf

 

Traducere, Terminologie, Terminografie

 

Stela BURBULEA

ANGLICISMELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ          p.216-218

Download pdf

 

Olga BUREA

FORMATION OF INTERNATIONAL VOCABULARY AND “FALSE FRIENDS”          p.219-222

Download pdf

 

Zélie GUÉVEL

LA TRADUCTION AU CANADA: NOUVEAUX ENJEUX SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE LA TRADUCTION          p.223-225

Download pdf

 

Anastasia LEŞAN

ANGLICISME ÎN ANUNŢUL PUBLICITAR DIN INTERNET          p.226-228

Download pdf

 

Irina MARCHITAN

SOCIAL DIALECT OF TEENAGERS’ SOCIETY REVEALED IN THE SERIES “HARRY POTTER” BY J.K. ROWLING          p.229-232

Download pdf

 

Ümit Öz

SOME PROBLEMS OF TRANSLATING IDIOMS          p.233-236

Download pdf

 

Glotodidactica

 

Зинаида КАМЕНЕВА, Наталья ХАНБЕКОВА

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ          p.237-239

Download pdf

 

Elena SOLOVIEVA, Anatol LENŢA

REGARDS SUR LE RÔLE DE LA PHONÉTIQUE DANS LE COURS DE FRANÇAIS, LANGUE ÉTRANGÈRE          p.240-244

Download pdf

 

Larisa STRATIEV, Steluţa POSTOVANU

METODE INTERACTIVE PENTRU DEZVOLTAREA EXPRIMĂRII ORALE          p.245-248

Download pdf

 

Gabriela ŞAGANEAN

POLITICA LINGVISTICĂ EUROPEANĂ          p.249-251

Download pdf

 

Literatura Universală şi Comparată

 

Svetlana CALARAŞ

TYPOLOGICAL RESEMBLANCES BETWEEN JOHN STEINBECK’S “GRAPES OF WRATH” AND THE LITERARY WORKS OF THE MOLDOVAN WRITERS          p.252-254

Download pdf

 

Oxana CREANGA

ASPECTS OF FOCALIZATION          p.255-260

Download pdf

 

Raisa GANEA, Maria PILCHIN

CARTEA: REPROGRAFIE POSTMODERNĂ          p.261-263

Download pdf

 

Viorica GONCEAR

COPILUL – TIPUL RECURENT DE PERSONAJ ÎN ROMANUL DICKENSIAN          p.264-266

Download pdf

 

Екатерина НИКУЛЬЧА

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РОМАНТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э.Т.А. ГОФМАНА          p.267-271

Download pdf

 

Culturologie

 

Ion MADAN

OMAGIU BIBLIOLOGULUI PETRE ŞTEFĂNUCĂ          p.272-275

Download pdf

 

Tatiana DANIŢĂ

CELE MAI IMPORTANTE TURNEE ÎNTREPRINSE DE COLECTIVE CORALE PE TERITORIUL BASARABEAN (SF. SEC. AL XIX-LEA – ÎNC. SEC. AL XX-LEA)          p.276-279

Download pdf

 

Елена ГУПАЛОВА

«МАСКИ» СЕМЁНА ЛУНГУЛА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ РЕДАКЦИИ ПРОФЕССОРА ЛЮДМИЛЫ ВАВЕРКО          p.280-283

Download pdf

 

Alexandra MACAROV, Ludmila ZBANŢ, Eufrosinia AXENTI

MIHAIL KOGALNICEANU – UN DES PLUS BRILLANTS REPRESENTANTS DE LA CULTURE FRANÇAISE DANS LES PRINCIPAUTES DANUBIENNES (XIX-EME SIECLE)          p.284-296

Download pdf

 

Studiul artelor

 

Ольга ВЛАЙКУ

РОЛЬ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ СКРИПИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.297-300

Download pdf

 

Ольга ВЛАЙКУ

СКРИПИЧНЫЕ СОНАТЫ В. ВЕРХОЛЫ          p.301-306

Download pdf

 

Aniversări

 

OCTOGENARUL VLADIMIR POTLOG – PEDAGOG ŞI ISTORIC REMARCABIL          p.307-309

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.