Nr. 4 (134)

Foaia de titlu

Cuprins

PSIHOLINGVISTICA VS NEUROLINGVISTICA. ASPECTE
Victoria BARCARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONSIDERAȚII PRIVIND VARIETATEA DIAFAZICĂ A LIMBII ROMÂNE
Liliana BOTNARI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC,
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy

TIMP ȘI REFERINȚĂ TEMPORALĂ ÎN LIMBĂ
Irina BREAHNĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ELEMENTE ALE PERSUASIUNII ÎN DISCURSUL POLITIC
Alina LOPATIUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DENUMIRILE PERSOANEI ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ ȘI ÎNRUDIRE. IDENTITATE ȘI ALTERITATE ÎN CIRCUMSTANȚE SOCIOLINGVISTICE ACTUALE
Raluca Miruna SOISUN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

O CLASIFICARE A CALCURILOR: CALCUL ÎN TEXTUL SPECIALIZAT EDITORIAL-POLIGRAFIC
Svetlana CALARAȘ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DEVELOPING LEARNERS’ SOFT SKILLS IN THE TIME OF A PANDEMIC
Viorica CONDRAT
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Download pdf          Rezumat          License policy

FENOMENUL EPONIMIEI ÎN TERMINOLOGIA DIN DOMENIUL BIOINGINERIEI MEDICALE ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ
Natalia GOBJILA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

MIJLOACELE DE ECHIVALARE A ENUNȚURILOR PAREMIOLOGICE ÎN COMEDIILE FRANCEZE SUBTITRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Angela GRĂDINARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

DENOMINAȚII METAFORICE ALE PĂRȚILOR CORPULUI UMAN
Eugenia MINCU
Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu”

Download pdf          Rezumat          License policy

PREFIXE ȘI SUFIXE CU VALOARE CONOTATIVĂ ÎN LIMBAJUL MEDICAL
Maria PRUTEANU
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Download pdf          Rezumat          License policy

HERMENEUTICA ÎN CONTEXTUL CERCETĂRII EPISTEMOLOGICE DIN SFERA DISCIPLINELOR UMANISTICE
Liviu CHISCOP
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

COHESION IN LITERARY NARRATIVES
Oxana CREANGA
Moldova State University

Download pdf          Rezumat          License policy

ELEMENTE ALE INTERTEXTUALITĂȚII ÎN OPERA DRAMATICĂ A LUI CONSTANTIN CHEIANU
Ina DRIGA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

POEZIA LUI NICOLAE DABIJA SUB SEMNUL MITICULUI
Victoria FONARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

TIPOLOGIA INTELECTUALULUI ÎN ROMANELE LUI AURELIU BUSUIOC
Emilia GRIGORAȘ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

POEZIA LUI ANDREI ȚURCANU, SUB SEMNUL DIALOGULUI ONTOLOGIZAT CU ODĂ (ÎN METRU ANTIC) DE MIHAI EMINESCU
Dorina ROTARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В СБОРНИКЕ «ГОРЬКИЙ ЦВЕТ» ЛЕОНА ДОНИЧА-ДОБРОНРАВОВА
Полина ТАБУРЧАНУ
Тираспольский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ МОЛДАВСКОЙ ССР*
Ион ЕРЕМИЯ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

RUSIA ÎNTRE MEDIEVAL ȘI MODERN
Problema genezei capitalismului
(mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (II)
Valentin TOMULEŢ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

STATUTUL POPULAŢIEI GRECEŞTI DIN BASARABIA ÎN PRIMELE DECENII DUPĂ ANEXARE
(1812-1828)
Valeriu HARABARA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EMIGRAŢIA POPULAŢIEI DIN BASARABIA ÎN CAUCAZ, CRIMEEA ŞI ÎN NORDUL MĂRII NEGRE
(ANII ’40-’80 AI SECOLULUI AL XIX-LEA)
Viorel BOLDUMA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTE PRIVITOARE LA REFUGIAȚII BASARABENI ÎN JUDEȚUL FĂGĂRAȘ, PÂNĂ LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RĂZBOI (21 IUNIE 1941)
Constantin BĂJENARU
Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” (România)

Download pdf          Rezumat          License policy

CADRELE ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ALE INSTITUTULUI DE STAT DE MEDICINĂ DIN CHIȘINĂU (1945–1991)
Ion Valer XENOFONTOV, Lidia PRISAC
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul Patrimoniului Cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Download pdf          Rezumat          License policy

ASPECTE PRIVIND ISTORIA RECENTĂ A ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI, INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST ÎN LOCALITATEA VAD, JUDEȚUL BRAȘOV (1951-1964)
Gheorghe FARAON
Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat” (România)

Download pdf          Rezumat          License policy

DEZGHEȚUL HRUȘCIOVIST ȘI „REZBELUL NAȚIONALIST” AL STUDENȚILOR-FILOLOGI DE LA UNIVERSITATE
Liliana ROTARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REPUBLICA MOLDOVA ŞI ORGANIZAŢIA PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ – GUAM
Marcel REVENCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVOLUȚIA ECONOMICĂ A REGIUNII DE SUD A REPUBLICII MOLDOVA ȘI REVENIREA LA PROPRIETATEA PRIVATĂ A TERENURILOR AGRICOLE

Adelina REVENCO
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Download pdf          Rezumat          License policy

RESOCIALIZAREA PERSOANELOR DEȚINUTE ÎN PENITENCIARELE DIN REPUBLICA MOLDOVA. ABORDARE ANTROPOLOGICO-FILOSOFICĂ
Tatiana MĂRGĂRINT
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

TOMULEŢ Valentin. Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia (anii 1812-1828)
Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Bucureşti-Brăila: Editura Academiei Române – Editura Istros, 2019, 610 p. (42,2 c.a.) ISBN 978-973-27-3116-1; ISBN 978-606-654-349-1

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.