Nr. 4 (44) (2011)

Filosofie

 

Vasile ŢAPOC

MENIREA UNIVERSITĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ          p.5-9

Download pdf

 

Dumitru CĂLDARE

INTERPRETĂRI PRIVIND CONCEPEREA ADEVĂRULUI ISTORIC ÎN CRONOGRAFIA ROMÂNEASCĂ DIN SEC. XVI – MIJLOCUL SEC. XVIII          p.10-14

Download pdf

 

Valeriu CAPCELEA

PARADOXURILE TRANZIŢIEI MOLDOVENEŞTI          p.15-18

Download pdf

 

Arina ANTOCI

COMUNICAREA INTERCULTURALĂ – DIALOG ÎNTRE CIVILIZAŢII          p.19-24

Download pdf

 

Istorie

 

Valentin ARAPU

COMUNITATEA EVREIASCĂ ŞI RAPORTURILE ECONOMICE DINTRE ŢARA MOLDOVEI ŞI POLONIA (A DOUA JUMĂTATE A SEC. XVIII)          p.25-36

Download pdf

 

Валентин АРАПУ

О РОЛИ АРМЯНСКИХ КУПЦОВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МОЛДАВСКИМ КНЯЖЕСТВОМ И РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА          p.37-45

Download pdf

 

Igor BERCU

OLAT-UL HOTINULUI ÎN CONTEXTUL POLITICII MARILOR PUTERI (1715-1741)          p.46-53

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

FACTORUL POLITICII RUSEŞTI ÎN EVOLUŢIA ISTORICĂ ŞI CONTEMPORANĂ A MOLDOVEI          p.54-60

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

MINORITATEA MOLDO-ROMÂNĂ DIN UCRAINA: PROBLEME ACTUALE ŞI PERSPECTIVE DE SUPRAVIEŢUIRE          p.61-66

Download pdf

 

Andrei PROHIN

PREZICEREA DECESULUI ÎN HAGIOGRAFIA BIZANTINĂ          p.67-74

Download pdf

 

Dumitru SÎRGHI

PARTIDUL M.R.P. ŞI PROBLEMA CONSTRUCŢIEI STATALE ÎN REPUBLICA A IV-A FRANCEZĂ          p.75-82

Download pdf

 

Ruslan ŞEVCENCO

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE RSS MOLDOVENEŞTI (1953-1955)          p.83-86

Download pdf

 

Mariana ŢÎBULAC

PARTENERIAT CULTURAL ÎN DOMENIUL MUZEISTICII ŞI TURISMULUI ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA ÎN ANII 1991-2005          p.87-93

Download pdf

 

Lingvistică şi Literatură

Semantică şi Pragmatică

 

Anna BONDARENCO

IDENTITE ET DIFFERENCES DANS L’EMPLOI ET LES VALEURS SEMANTIQUES DU SUBJONCTIF EN FRANÇAIS ET EN ROUMAIN          p.94-102

Download pdf

 

Dumitru MELENCIUC

INTRALINGUAL AND INTERLINGUAL LEXICAL, GRAMMATICAL AND PHONOLOGICAL „FALSE FRIENDS”          p.103-106

Download pdf

 

George RUSNAC

CU PRIVIRE LA UNELE ADNOTĂRI ETIMOLOGICE ALE LUI B.P. HASDEU          p.107-110

Download pdf

 

Iuliana RIMSCAIA

PARAMETERS OF EVALUATION AS A LINGUISTIC CATEGORY IN THE ENGLISH LANGUAGE          p.111-114

Download pdf

 

Silviana CUPCIC

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING THE FUNCTIONAL-SEMANTIC CATEGORY OF ASPECTUALITY          p.115-117

Download pdf

 

Cristina COJOCARI

ASPECTE SEMANTICE ŞI PRAGMATICE ALE CONECTORILOR ÎN CADRUL DIALOGULUI          p.118-120

Download pdf

 

Tatiana ŢEPLIC

COMPOUND NOUNS DENOTING HOUSEHOLD GOODS IN THE INTERNET ADVERTISEMENTS          p.121-124

Download pdf

 

Cristina COJOCARI

ELEMENTE ALE ORALITĂŢII, CA MĂRCI DISCURSIVE, ÎN DIALOGUL MASS-MEDIA          p.125-128

Download pdf

 

Elena DECEVA

ON OLD ENGLISH NEGATIVE MORPHEMES AND ADVERBS          p.129-132

Download pdf

 

Teorie literară şi Studii culturale

 

Elena ŢAU

GEORGE MENIUC, EPISTOLIERUL: ÎN LABIRINTUL OBSESIILOR          p.133-141

Download pdf

 

Ecaterina CRECICOVSCHI

TETRALOGIA MARLOWIANĂ ÎN CONTEXTUL EXPERIMENTULUI CONRADIAN CU TEHNICA NARATIVĂ          p.142-144

Download pdf

 

Tatiana ŢEPLIC, Ecaterina ALBU

LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF FRIENDSHIP IN THE NOVEL “INTERVIEW WITH THE VAMPIRE” BY A.RICE          p.145-150

Download pdf

 

Alexandra SUDNITINA

PARALLELISM AND REPETITION IN CINEMATIC ADAPTATIONS OF ENGLISH LITERATURE          p.151-153

Download pdf

 

Ecaterina ALBU, Alexandra SUDNIŢÎNA

TIME SYMBOLISM AND IMAGERY IN FILM VERSIONS OF ENGLISH NOVELS AND CONTEMPORARY SONG LYRICS          p.154-157

Download pdf

 

Svetlana CALARAŞ

TYPOLOGICAL RESEMBLANCES BETWEEN JOHN STEINBECK’S “GRAPES OF WRATH” AND THE LITERARY WORKS OF THE MOLDOVAN WRITERS          p.158-160

Download pdf

 

Fonetică

 

Никанор БАБЫРЭ, Марина ГОРОДЕНКО

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ТРИФТОНГОВ В РУМЫНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ          p.161-163

Download pdf

 

Alexei CHIRDEACHIN

EINIGE AKUSTISCHE UND GRAPHISCHE BESONDERHEITEN DER KOMPLEXEN MONOPHONEMATISCHEN STRUKTUREN ALS PHONETISCHE UND PHONOLOGISCHE OPERATIONSEINHEITEN IM DEUTSCHEN          p.164-181

Download pdf

 

Alexei CHIRDEACHIN

UNELE PARTICULARITĂŢI ARTICULATORII ALE UNITĂŢILOR MONOFONEMATICE CONSONANTICE COMPUSE ÎN LIMBA ENGLEZĂ (ASPECTELE SINCRONIC ŞI DIACRONIC)          p.182-188

Download pdf

 

Sofia SULAC

ZUR FRAGE DER AUSSPRACHEPROBLEME UND MEHRSPRACHIGKEIT IM SPRACHERWERB (DAF -UNTERRICHT) IN EINER MULTIKULTURELLEN GESELLSCHAFT          p.189-194

Download pdf

 

Sofia SULAC

DIE BESONDERHEITEN DER PHONETISCHEN INTERFERENZEN UND MISCHPROZESSE IN DER GESPROCHENEN FREMDSPRACHE          p.195-198

Download pdf

 

Glotodidactică

 

Olga DUHLICHER, Cristina BLAJIN

COLLABORATIVE LEARNING IN THE ENGLISH CLASSROOM: CHARACTERISTICS, CONDITIONS AND TECHNIQUES          p.199-202

Download pdf

 

Olga DUHLICHER, Dorina MACOVEI

DOCUMENTELE CURRICULARE DIN PERSPECTIVA INTERCULTURALITĂTII          p.203-205

Download pdf

 

Daniela PASCARU

INDIVIDUALIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL ÎN SECOLUL XX          p.206-208

Download pdf

 

Svetlana MUNTEANU

LEARNING STYLES CHARACTERISTICS AND THEIR IMPLICATIONS IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS          p.209-212

Download pdf

 

Ana ARŞER

VALENŢE DIDACTICE ALE CONVERSAŢIEI ÎN CADRUL PREDĂRII LIMBILOR STRĂINE          p.213-215

Download pdf

 

Nina ROŞCOVAN, Olga DUHLICHER

THE IMPORTANCE AND BENEFITS OF TEACHING READING STRATEGIES: IMPROVING READING COMPREHENSION          p.216-218

Download pdf

 

În memoriam Ruben BUDAGOV

 

Anatol CIOBANU

PROFESORUL RUBEN BUDAGOV – O CELEBRITATE LINGVISTICĂ (5 SEPTEMBRIE 1910-18 IULIE 2001)          p.219-223

Download pdf

 

Ion MANOLI

CONCEPTUL DE LINGVISTICĂ CONTEMPORANĂ ÎN VIZIUNEA PROFESORULUI RUBEN BUDAGOV OMAGIU CU PRILEJUL CENTENARULUI DIN ZIUA NAŞTERII          p.224-228

Download pdf

 

Irina CONDREA

PROBLEME ALE ECHIVALENŢEI ÎN TRADUCERE (ÎN LUMINA LUCRĂRILOR LUI R.A. BUDAGOV)          p.229-232

Download pdf

 

Claudia CEMÂRTAN

ASPECTUL VERBAL DIN PERSPECTIVA TEORIEI LUI R.BUDAGOV DESPRE ASEMĂNĂRILE ŞI DEOSEBIRILE DINTRE LIMBILE ÎNRUDITE (REFLECŢII PE MARGINEA PROBLEMEI EXISTENŢEI ASPECTULUI VERBAL ÎN LIMBILE ROMANICE)          p.233-236

Download pdf

 

Ludmila ZBANŢ

RUBEN BUDAGOV DESPRE NATURA SOCIALĂ A LIMBII          p.237-240

Download pdf

 

Ion GUŢU

DIMENSION DIACHRONIQUE ET SYNCHRONIQUE DU SON FRANÇAIS Ə MUET          p.241-244

Download pdf

 

Татьяна САНДУ

ОБЩАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННО-АКУСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДИФТОНГА /’εə/ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА          p.245-248

Download pdf

 

Recenzii

 

Vasile ŢAPOC

CAPTIVANTE INTRODUCERI ÎN UNIVERSUL FILOSOFIEI          p.249-251

Par André DUGAS

COMMENT ENSEIGNEI LA GRAMMAIRE ET LAQUELLE?          p.252-253

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.