Nr. 5 (45) (2011)

Coordonate ale reformei educaţionale

 

Vladimir GUŢU

OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE VERSUS COMPETENŢE: ABORDARE TELEOLOGICĂ          p.5-13

Download pdf

 

Andrei MUNTEANU

NEVOIA DE PRAGMATIZARE A EDUCAŢIE          p.14-18

Download pdf

 

Mariana ŢÎBULAC

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI ŞTIINŢA – DOMENIUL PRINCIPAL AL COLABORĂRII CULTURALE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA (1991-2005)          p.19-23

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale educaţiei

 

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

PEDAGOGIA PROIECTULUI: ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE CONCEPTUAL-FUNCŢIONALE          p.24-30

Download pdf

 

Sergiu BACIU

EVALUAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE          p.31-37

Download pdf

 

Viorica ANDRIŢCHI

RECRUTAREA ŞI SELECTAREA CADRELOR DIDACTICE – FUNCŢIE CENTRALĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT          p.38-45

Download pdf

 

Tatiana REPIDA, Iana PERCIULEAC

STUDIUL EXPERIMENTAL PRIVIND FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE LA VIITOARELE CADRE DIDACTICE          p.46-56

Download pdf

 

Aliona AFANAS

DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE DIN PERSPECTIVA INTEGRALITĂŢII PEDAGOGICE          p.57-61

Download pdf

 

Liliana SARANCIUC-GORDEA

GENERALIZAREA ACCEPŢIUNILOR ŞTIINŢIFICE MODERNE ASUPRA TIPOLOGIEI ŞI STRUCTURII COMPETENŢEI PROFESIONAL-DIDACTICE          p.62-68

Download pdf

 

Galina DRAGALINA, Nadejda VELIŞCO, Vladimir GUŢU

CONTINUITATEA ÎN ETAPELE DE FORMARE PROFESIONALĂ (ASPECTE ALE FORMĂRII TÂNĂRULUI SPECIALIST CHIMIST)          p.69-70

Download pdf

 

Людмила ДАРИЙ

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БУДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА          p.71-76

Download pdf

 

Gianina PRODAN

MODERNITATE ŞI MODERNISM ÎN DOMENIUL CURRICULUMULUI          p.77-80

Download pdf

 

Gianina PRODAN

IMPLICAŢII ALE VIZIUNII MODERNE ŞI POSTMODERNE ÎN CURRICULUMUL INTERNAŢIONAL          p.81-84

Download pdf

 

Victoria ROGA

STIMULAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE PRIN EVALUARE          p.85-88

Download pdf

 

Maria ZACUŢELU

FORMAREA COMPETENŢELOR DE AUTOEVALUARE LA ELEVI (ÎN BAZA STUDIERII LITERATURII PEDAGOGICE FRANCEZE)          p.89-92

Download pdf

 

Svetlana SEMIONOV

MODEL AL DEZVOLTĂRII AUTOREGLĂRII ACADEMICE PE DIMENSIUNEA STRATEGICĂ          p.93-102

Download pdf

 

Valeriu CABAC, Oxana SCUTELNIC

MODELUL INSTRUIRII DIFERENŢIATE A STUDENŢILOR          p.103-109

Download pdf

 

Cristina ISPAS

PEDAGOGIA ITALIANĂ ÎN CONTEXTUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI          p.110-114

Download pdf

 

Cristina ISPAS

REFLECŢII EPISTEMICE ASUPRA PEDAGOGIEI POSTMODERNE ITALIENE          p.115-118

Download pdf

 

Ionuţ VLĂDESCU

EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE          p.119-122

Download pdf

 

Tudor BRAGARU, Dumitru MARCAUŢAN

NOUA PEDAGOGIE OFERITĂ DE WEB 2.0          p.123-129

Download pdf

 

Snejana COJOCARU

ABORDAREA INTEGRALISTĂ A CONŞTIINŢEI ECOLOGICE          p.130-133

Download pdf

 

Zinaida STANCIUC

ABORDAREA COGNITIVĂ ÎN CONFIGURAREA EDUCAŢIEI          p.134-138

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

EXITUS-UL REPREZENTAŢIONAL: CÂND, CUM, DE CE?         p.139-146

Download pdf

 

Zinaida BOLEA

ASPECTE CLINICE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGICĂ LA ADOLESCENŢII DIN FAMILIILE TEMPORAR DEZINTEGRATE          p.147-149

Download pdf

 

Tatiana CUHUREANU

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE PARTICULARITĂŢILOR STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE ALE CREIERULUI          p.150-153

Download pdf

 

Ecaterina MOGA

DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE NIVELULUI DE AUTOAPRECIERE ŞI EXPECTANŢE LA TINERI          p.154-158

Download pdf

 

Studii şi cercetări: Didactici particulare

 

Angela SAJIN

DEZVOLTAREA LA STUDENŢII ECONOMIŞTI A COMPETENŢELOR COMUNICATIV-LINGVISTICE DIN PERSPECTIVA CUNOAŞTERII NEOLOGISMELOR          p.159-169

Download pdf

 

Daniel Ovidiu CROCNAN

MANAGEMENTUL CURRICULUMULUI OPŢIONAL          p.170-179

Download pdf

 

Daniel Ovidiu CROCNAN

OPŢIONALITATE VERSUS CURRICULUM DE TRUNCHI COMUN LA FIZICĂ, DIFERENŢE METODICE          p.180-184

Download pdf

 

Natalia BURLACU

PONDEREA DICTĂRILOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ ÎN CURRICULUMUL NAŢIONAL 2010          p.185-190

Download pdf

 

Tatiana CROITOR-CHIRIAC

FORME CURENTE ALE INSTRUIRII ASISTATE DE CALCULATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR          p.191-195

Download pdf

 

Tatiana BULARGA

CĂILE DE IDENTIFICARE ŞI PROMOVARE A COPIILOR DOTAŢI ARTISTIC          p.196-198

Download pdf

 

Нина ГОРБАЧЕВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ УЧЕБНИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»)          p.199-202

Download pdf

 

Mihaela PAVLENCO-PIDLEAC

MODELAREA – METODĂ EFICIENTĂ DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA COPIII DE 6-8 ANI          p.203-206

Download pdf

 

Recenzii

 

Natalia COJOCARU

ADRIAN NECULAU PE URMELE LUI VASILE PAVELCU: UN ALT „SCRIITOR DE PSIHOLOGIE” (UN PSIHOLOG ÎN AGORA, IAŞI, POLIROM, 2010)          p.207-208

Download pdf

 

Aniversări

 

LARISA CUZNEŢOV – BILANŢURI ANIVERSARE          p.209-210

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.