Nr.11

Foaia de titlu

Cuprins

THE RISE OF A POLEMIC REPRESENTATION IN THE CONTEXT OF GLASNOST REFORM

Natalia COJOCARU

Moldova State University

Download pdf         Rezumat         License policy

TOLERANT EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A REQUIREMENT FOR THE FORMATION OF THE PROFESSIONALLY IMPORTANT SKILLS OF FUTURE SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Oleksandra BRIUKHOVETSKA, Tetiana CHAUSOVA

“University of Educational management”, Kyiv (Ukraine)

Download pdf         Rezumat         License policy

SUBJECTIVE WELL-BEING AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF TEACHERS: SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Olena BONDARCHUK
SHEI “University of Educational Management”, NAES (Kyiv, Ukraine)

Download pdf         Rezumat         License policy

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF GRADUATES’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE EMPLOYMENT SITUATION
Olena Oleksandrivna GOROVA

“University of Educational Management”, Kyiv (Ukraine)

Download pdf         Rezumat         License policy

FORMING TEACHERS’ POSITIVE ATTITUDES TOWARDS
STUDENTS WITH DISABILITIES
Einas SHAMA DANIEL
Moldova State University

Download pdf         Rezumat         License policy

MINDFULNESS ȘI PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ ÎN INTERVENȚIA ASUPRA ANXIETĂȚII LA COPII (PROGRAMUL „MINDFUL TIME FOR KIDS”)
Nicolae BUCUN, Crina Florica CREȚU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

SURSELE STRESULUI OCUPAȚIONAL LA PROCURORI
Angela POTÂNG, Carolina TRIGUB
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

PARTICULARITĂŢI ALE DEFICITULUI DE ATENŢIE LA COPII
Ana TARNOVSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

PRACTICI SOCIALE ȘI IMPLICAȚII ALE REPREZENTĂRII „CELUILALT” ÎN CONSTRUCȚIA REPREZENTĂRII SOCIALE A PANDEMIEI COVID-19
Natalia COJOCARU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

TIPUL ORGANIZAȚIONAL-INDIVIDUAL DE PERSONALITATE
Elena SUMAN, Angela POTÂNG
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

ROLUL VOINȚEI ÎN DIRIJAREA COMPORTAMENTELOR ȘI ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI
Oxana PALADI*, Tatiana LUNGU
*Institutul de Științe ale Educației
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

ASPECTE STRUCTURAL-ORGANIZAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA SFEREI RELAȚIONALE A ELEVULUI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL NAȚIONAL
Emilia FURDUI
Institutul de Ştiințe ale Educației

Download pdf         Rezumat         License policy

AGRESIVITATEA ȘI STILURILE DE COMUNICARE LA PREADOLESCENȚI
Angela VERDEȘ
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf         Rezumat         License policy

ATITUDINILE CADRELOR DIDACTICE FAȚĂ DE FENOMENUL INTEGRĂRII COPIILOR CU AUTISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Roxana-Monica LUPUȘOR Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

EXPERIENȚE INTERNAȚIONALE ÎN ASIGURAREA ASISTENȚEI PSIHOLOGICE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL (BELGIA)
Olga GUȚU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

REPREZENTĂRI ȘI REMEMORĂRI SOCIALE ALE EVENIMENTELOR DIN APRILIE 2009
Olga GUȚU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

PARTICULARITĂȚI ALE LIMBAJULUI COPIILOR DIN PERSPECTIVĂ DE GEN
Cristina DOLINSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

PARTICULARITĂȚI ALE GÂNDIRII SPECIFICE TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE
Raisa CERLAT
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

DIMENSIUNEA AFECTIVITĂŢII REFLECTATĂ ÎN ACTELE DE POLITICI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE
Mariana BATOG
Institutul de Științe ale Educației

Download pdf         Rezumat         License policy

МЕДИА-АРТ-ТЕРАПИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО – ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Олена ВОЗНЕСЕНСЬКА
Институт социальной и политической психологии НАПН Украины

Download pdf         Rezumat         License policy

ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБE В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Николаe БУКУН, Оксана ПАЛАДИ
Институт педагогических наук Молдовы

Download pdf         Rezumat         License policy

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
Каролина ТРИГУБ
Молдавский государственный университет

Download pdf         Rezumat         License policy

ПАРАСОЦИАЛЬНОСТЬ И МЕДИАТВОРЧЕСТВО: ПОТЕНЦИАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Юлия ЧАПЛИНСКАЯ
Институт социальной и политической психологии НАПН Украины

Download pdf         Rezumat         License policy

ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА: «ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В НОВОСТНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ»
Ирина БОНДАРЕВСКАЯ
Университет менеджмента образования, НАПН Украины

Download pdf         Rezumat         License policy

EDUCAŢIA DE GEN ÎN CONTEXT FORMAL-NONFORMAL-INFORMAL
Valentina BODRUG-LUNGU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

EPISTEMOLOGICAL BENCHMARKS OF THE TEACHER’S ROLE
Hila BALALIS, Valentina BODRUG-LUNGU
Moldova State University

Download pdf         Rezumat         License policy

VALORILE FUNDAMENTALE CA REPERE EPISTEMOLOGICE ÎN EDIFICAREA PARADIGMEI IDEALULUI EDUCAȚIONAL
Mona-Lisa-Ștefania CIOBANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

EDUCAȚIA PRIN ARTĂ – PROBLEME ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR INTERPRETATIVE ALE ELEVULUI PIANIST
Daniela COTOVIŢCAIA, Mariana GONCEARUC*
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
*Liceul Teoretic cu profil de ARTE „M.Berezovschi”, mun. Chişinău

Download pdf         Rezumat         License policy

REPERE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND CONCEPEREA ȘI FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE ÎN ȘCOALA DE ARTE „A. STÂRCEA”
Iulia MÎNDRESCU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău

Download pdf         Rezumat         License policy

PRINCIPALELE REPERE PENTRU O EDUCAȚIE A PĂRINȚILOR
ADAPTATĂ ȘCOLII MODERNE Maria LUPU Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf         Rezumat         License policy

DIMENSIUNI CONCEPTUALE ALE NOȚIUNII DE CULTURĂ. CE ESTE CULTURA ȘI DE CE AVEM NEVOIE DE EA ASTĂZI?
Alexandra CLAPATIUC
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Download pdf         Rezumat         License policy

APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA TEATRULUI PROFESIONIST ÎN LIMBA NAȚIONALĂ PRIN TEATRUL ȘCOLAR
Ion ALEXANDRESCU
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Download pdf         Rezumat         License policy

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ТУРИЗМА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Ольга ИОВВА
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь

Download pdf         Rezumat         License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.