Nr. 6 (06) (2007)

Teoria şi Istoria dreptului

 

Gheorghe AVORNIC

VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR UNIVERSITARE         p.5-9

Download pdf

 

Drept Internaţional şi Drept al relaţiilor economice externe

 

Victoria ARHILIUC

NOI DIMENSIUNI ALE SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE. SECURITATEA ENERGETICĂ          p.10-14

Download pdf

 

Aurel BĂIEŞU

CONCEPTUL ŞI CATEGORIILE PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN NEEXECUTAREA CONTRACTULUI DE COMERŢ INTERNAŢIONAL          p.15-20

Download pdf

 

Aurel BĂIEŞU

CARACTERELE PREJUDICIULUI CAUZAT PRIN NEEXECUTAREA CONTRACTULUI DE COMERŢ INTERNAŢIONAL          p.21-26

Download pdf

 

Valeriu BABĂRĂ

UNELE ASPECTE PRIVIND APLICAREA LEGII STRĂINE DE CĂTRE INSTANŢELE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT           p.27-30

Download pdf

 

Виталие ГАМУРАРЬ, Николае ОСМОКЕСКУ

ВЛИЯНИЕ ОБЫЧНЫХ НОРМ НА СОЗДАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА          p.31-36

Download pdf

 

Natalia SUCEVEANU, Violeta AGRICI

CARTA UNIUNII EUROPENE PRIVIND DREPTURILE FUNDAMENTALE – MODEL REFERENŢIAL DE PROTECŢIE A DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ         p. 37-41

Download pdf

 

Drept Civil

 

Aliona CARA

IMPORTANŢA CAMEREI NOTARIALE DIN SISTEMUL INTERNAŢIONAL NOTARIAL. SEMNIFICAŢIA CAMEREI NOTARIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.42-45

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Iurie MIHALACHE

FORMA CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A ÎNTREPRINDERII CA UN COMPLEX PATRIMONIAL UNIC          p.46-48

Download pdf

 

Drept constituţional şi drept administrativ

 

Александру АРСЕНИ, Анна КУШНИР

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ          p.49-53

Download pdf

 

Tudor PAŞCANEANU

CONSIDERAŢII ASUPRA REGLEMENTĂRII AUTONOMIEI LOCALE ÎN BASARABIA SUB REGIMUL SOVIETIC          p.54-59

Download pdf

 

Sergiu BRÎNZĂ, Vitalie STATI

CONSIDERENTE DE NATURĂ POLITICO-PENALĂ ÎN VEDEREA ABOLIRII INSTITUŢIEI DE REPETARE A INFRACŢIUNII          p.60-72

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

А.В. АНДРИАНОВ, А.Н. СОКОЛОВ

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА     p.73-80

Download pdf

 

Igor BOTEZATU

MODELUL DE REGLEMENTARE A RĂSPUNDERII PENALE PENTRU ESCROCHERIE ÎN LEGISLAŢIA UNOR ŢĂRI EST-EUROPENE     p.81-84

Download pdf

 

Ludmila DUMNEANU

PEDEAPSA CU MOARTEA         p.85-88

Download pdf

 

Adriana EŞANU

PROBLEME DE ÎNCADRARE JURIDICĂ A OMORULUI INTENŢIONAT SĂVÂRŞIT CU SCOPUL DE A PRELEVA ŞI/SAU UTILIZA ORI COMERCIALIZA ORGANELE SAU ŢESUTURILE VICTIMEI        p.89-93

Download pdf

 

Mariana GRAMA, Daniel MARTIN

ISTORICUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI MĂSURILOR ALTERNATIVE PRIVAŢIUNII DE LIBERTATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA         p.94-104

Download pdf

 

 

Лилия ГЫРЛА

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА И УРГЕНТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ          p.105-111

Download pdf

 

Igor HADÎRCĂ

PROBLEME PRIVIND OBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM  p.112-127

Download pdf

 

 

Veronica IACUBOI

PERICOLUL SOCIAL AL FAPTELOR SĂVÂRŞITE ÎN SFERA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR      p.128-132

Download pdf

 

Наталья ЛАЗАРЕВА

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ
И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ         p.133-141

Download pdf

 

 

Daniel MARTIN

PRIVAREA DE DREPTUL DE A OCUPA ANUMITE FUNCŢII SAU DE A EXERCITA O ANUMITĂ ACTIVITATE – PEDEAPSĂ ALTERNATIVĂ PRIVAŢIUNII DE LIBERTATE           p.142-148

Download pdf

 

Dumitru MOISEEV

UNELE PRECIZĂRI PRIVIND ACCEPŢIUNILE JURIDICE ŞI EXTRAJURIDICE ALE CONCEPTULUI DE ŞANTAJ   p.149-152

Download pdf

 

Irina MOSCALCIUC

CARACTERISTICILE OBIECTULUI JURIDIC AL INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE ÎN SFERA CONSUMULUI DE PRODUSE ŞI SERVICII        p.153-161

Download pdf

 

Irina MOSCALCIUC

PROBLEME PRIVIND PROTECŢIA PENALĂ A CONSUMATORILOR ÎMPOTRIVA ACHIZIŢIONĂRII DE PRODUSE CONTRAFĂCUTE         p.162-167

Download pdf

 

Maria MUTU-STRULEA

COLIZIUNILE ŞI CARENŢELE LEGII PENALE        p.168-170

Download pdf

 

 

Svetlana PRODAN

SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art.238 ŞI LA art.239 CP RM     p.171-179

Download pdf

 

Artur REŞETNICOV

INFORMAŢIA DOCUMENTARĂ CA OBIECT AL INFLUENŢĂRII NEMIJLOCITE INFRACŢIONALE      p.180-184

Download pdf

 

Artur REŞETNICOV

NATURA JURIDICĂ A PRODUSULUI INFRACŢIUNII     p.185-191

Download pdf

 

А.Н. СОКОЛОВ, О.С. ЗИБЕРОВА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ   p.192-199

Download pdf

 

 

Sorin TIMOFEI

ASPECTE POLITICO-PENALE DE APLICARE A RĂSPUNDERII PENTRU MONOPOLISMUL INFRACŢIONAL     p.200-204

Download pdf

 

 

Ion TIPA

VIZIUNE RETROSPECTIVĂ ASUPRA INSTITUŢIEI LIBERĂRII DE PEDEAPSA PENALĂ       p.205-210

Download pdf

 

Mihaela VIDAICU

LEGALIZAREA EUTANASIEI: ABUZ SAU NECESITATE?       p.211-216

Download pdf

 

Iancu ZAPOROJAN

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU DELAPIDAREA AVERII STRĂINE ÎN LEGISLAŢIA UNOR STATE OCCIDENTALE: EXPERIENŢĂ SUSCEPTIBILĂ DE RECEPTARE          p.217-221

Download pdf

 

Drept Procesual Penal şi Criminalistică

 

Liuba BRÎNZĂ

REPARAREA PREJUDICIULUI MATERIAL CAUZAT PRIN ACŢIUNILE ILICITE ALE ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI ALE INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CU PRILEJUL DESFĂŞURĂRII PROCESULUI PENAL        p.222-226

Download pdf

 

Liuba BRÎNZĂ

REPARAREA PREJUDICIULUI NEMATERIAL CAUZAT PRIN ACŢIUNILE ILICITE ALE ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI ALE INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI CU PRILEJUL DESFĂŞURĂRII PROCESULUI PENAL      p.227-235

Download pdf

 

Mihail CHIRILĂ

RAŢIONAMENTUL PRIN ANALOGIE ÎN ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI VERIFICARE A VERSIUNILOR CRIMINALISTICE          p.236-240

Download pdf

 

Drept Procesual Civil

 

Victor URSU

NOŢIUNEA ŞI SITUAŢIA LEGISLAŢIEI ECOLOGICE A ŢĂRILOR MEMBRE ALE CSI PE EXEMPLUL REPUBLICII ARMENIA, REPUBLICII BELARUS, FEDERAŢIEI RUSE ŞI UCRAINEI: ANALIZĂ JURIDICĂ COMPARATIVĂ          p.241-252

Download pdf

 

Ştiinţe politice

 

Iulia GORINCIOI, Ludmila MORAR

CONSTITUIREA STATULUI DE DREPT ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE         p.253-256

Download pdf

 

Mariana IAŢCO

POLITICI PUBLICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ          p.257-263

Download pdf

 

Constantin SOLOMON

ASPECTE ALE FENOMENULUI CORUPŢIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.264-270

Download pdf

 

Matei ŞIMANDAN, Dana BĂLAŞ TIMAR

CULTURA POLITICĂ A TINERILOR ÎN PROCESUL INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ       p.271-276

Download pdf

 

Victoria BOIAN

IMPACTUL EUROPENIZĂRII ASUPRA PROCESULUI DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR          p.277-278

Download pdf

 

Любовь БРЫСЯКИНА

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА И РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ          p.279-283

Download pdf

 

Constantin EŞANU

POLITICA DE SECURITATE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAŢIUL SUD-EST EUROPEAN: AVANTAJE ŞI PERSPECTIVE          p.284-288

Download pdf

 

Natalia STERCUL

ABOUT THE INTERNATIONAL POLITICAL INSTITUTIONS ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF SECURITY PROBLEMS INTENSIFICATION          p.289-291

Download pdf

 

Ala ŞVEŢ

POLITICA UNIUNII EUROPENE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ          p.292-294

Download pdf

 

Gheorghe GUŢU

ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂŢII ÎN COMANDITĂ          p.295-298

Download pdf

 

Gheorghe GUŢU, Lora BADAN

ANALIZA JURIDICĂ A CONTRACTELOR COMERCIALE          p.299-302

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Andrei DUMBRĂVEANU

ASPECTE ŞI MOMENTE ALE CONSTITUIRII ZIARISTICII DE MEDIU DIN REPUBLICA MOLDOVA    p.303-308

Download pdf

 

Dumitru ŢURCANU

BINOMUL „MASS MEDIA – POLITICĂ” DREPT MANIFESTARE CVASIDEMOCRATICĂ          p.309-312

Download pdf

 

Mihai LESCU

ANALIZA POLITICĂ ÎN PRESĂ          p.313-315

Download pdf

 

Georgeta STEPANOV

CADRUL EVOLUTIV AL CERERII ŞI OFERTEI PRESEI SCRISE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.316-320

Download pdf

 

Victoria BULICANU

MASS–MEDIA DIN SUA ÎNTRE LIBERTATE ŞI CONSTRÂNGERE          p.321-325

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.