Nr. 6 (46) (2011)

Biologie umană şi animală

 

Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI

O RETROSPECTIVĂ ASUPRA LABILITĂŢII INTELECTUALE LA ELEVI          p.5-8

Download pdf

 

Lidia COJOCARI

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII BIOELECTRICE A ENCEFALULUI LA STUDENŢI ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII INTELECTUALE          p.9-13

Download pdf

 

Doina CASCO

CARACTERISTICA GENERALĂ ŞI BENEFICIILE SPIRULINEI PLATENSIS ÎN BIOLOGIE ŞI MEDICINĂ          p.14-18

Download pdf

 

Vasile MATEI

STRESUL – STUDIU ISTORIC ŞI DE PERSPECTIVĂ          p.19-25

Download pdf

 

Петр ПАВАЛЮК., Анна ЛЕОРДА. Светлана ГАРАЕВА, Галина РЕДКОЗУБОВА, Галина ПОСТОЛАТИ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ СОКРАЩЕНИЯ И РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА          p.26-29

Download pdf

 

Yaacoubi SALEH

PARTICULARITAŢILE FUNCŢIONĂRII SISTEMULUI NEUROHORMONAL ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL PE FONDALUL ADMINISTĂRII FITOPREPARATELOR          p.30-33

Download pdf

 

Ecologie, Botanică şi Silvicultură

 

Андрей БАБИЦКИЙ

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ И МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА И АКТИВНОСТЬЮ РИБОНУКЛЕАЗЫ В ЗЕРНЕ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ          p.34-39

Download pdf

 

Tudor NASTASE

ELABORAREA PROCEDEELOR METODOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE DE REGLARE A DENSITĂŢII POPULAŢIEI FITOFAGULUI GRAPHOLITHA FUNRBRANA Tr. PRIN APLICAREA FEROMONULUI SEXUAL SINTETIC          p.40-50

Download pdf

 

Biologie Vegetală

 

 

Diana MORARI, Tatiana STEPURINA, Vitalie I. ROTARI

CARACTERIZAREA FAZEOLINEI MODIFICATE IN VIVO          p.51-57

Download pdf

 

Vladimir ROTARU, Ana BÎRSAN, Anatolie TVERDOHLEB

CREŞTEREA PLANTELOR DE SOIA ŞI MODIFICĂRILE CONŢINUTULUI DE AMIDON INDUSE DE APLICAREA FOSFORULUI ŞI FIERULUI ÎN CONDIŢII SUBOPTIMALE DE UMIDITATE          p.58-63

Download pdf

Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie

 

Petru BACAL, Vitalie SOCHIRCĂ

PROBLEMELE GESTIONĂRII RESURSELOR FUNCIARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.64-70

Download pdf

 

Adrian GROZAV, Vitalie SOCHIRCĂ

CONSIDERAŢII PRIVIND TRANZIŢIA DEMOGRAFICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.71-76

Download pdf

 

Constantin BULIMAGA, Nadejda GRABCO, Corina NEGARA

IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA VEGETAŢIEI VASCULARE DIN ALBIA RÂULUI BÂC PE SECTORUL STRĂŞENI-SÂNGERA          p.77-81

Download pdf

 

Andrei SIURIS

AMELIORAREA SOLONEŢURILOR CERNOZIOMICE PRIN VALORIFICAREA NĂMOLULUI DE DEFECAŢIE          p.82-88

Download pdf

 

Евгений БОНДАРЕНКО

ВКЛАД МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ НАУКУ И ПРАКТИКУ          p.89-96

Download pdf

 

Chimie

 

Mihail REVENCO, Mariana DÎRU, Waell A.A. Dayyih

ELECTROD CU MATRICE POLIMERICĂ, SELECTIV LA SURFACTANTUL ANIONIC LAURILSULFAT          p.97-100

Download pdf

 

Nicolai OLARAŞU

VALORIFICAREA TARTRAŢILOR CA PROBLEMĂ ECONOMICĂ ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR          p.101-105

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.