Nr. 7 (77) (2014)

Matematică

 

Boris HÂNCU

SOLVING TWO PERSONS GAMES WITM COMPLETE AND PERFECT INFORMATIONS          p.3-16

Download pdf

 

Alexandru LUNGU

GENERALIZAREA GRUPURILOR DISCRETE DE TABLETE CU 6 SIMETRIA          p.17-25

Download pdf          Rezumat

 

Ion GRECU

ON MULTIPLICATION GROUPS OF ISOSTROPHIC QUASIGROUPS          p.26-31

Download pdf

 

Economie

 

Lucia CASTRAVEŢ

EFECTELE FISCALITĂŢII ASUPRA ECONOMIEI NAŢIONALE          p.32-34

Download pdf          Rezumat

 

Iulia CAPRIAN

ORIGINEA ŞI GESTIUNEA ASIGURĂRILOR CARGO PRIVIND PRACTICA EUROPEANĂ          p.35-39

Download pdf          Rezumat

 

Iulia CAPRIAN, Tatiana COVALSCHI, Ecaterina ULIAN

APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR ÎN LUME          p.40-43

Download pdf          Rezumat

 

Tatiana COVALSCHI

FINANŢELE PUBLICE ALE UNIUNII EUROPENE – EVOLUŢIE ŞI CONŢINUT          p.44-50

Download pdf          Rezumat

 

Tatiana COVALSCHI

PUBLIC BUDGET AND GOVERNANCE IN THE CIS: EVIDENCE FROM GEORGIA AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA          p.51-55

Download pdf          Rezumat

 

Руслан БАТИЩЕВ

АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ И СТРУКТУРЫ ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.56-61

Download pdf          Rezumat

 

Руслан БАТИЩЕВ

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА          p.62-66

Download pdf          Rezumat

 

Silvestru MAXIMILIAM, Angela DOLGOPOL

METODOLOGIA INDEXĂRII REALE A CONSUMULUI NEPRODUCTIV          p.67-71

Download pdf          Rezumat

 

Silvestru MAXIMILIAN, Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN, Daniela FILIP, Iurie CAPRIAN

SOFT POWER ÎN POLITICILE EXTERNE ALE STATELOR          p.72-78

Download pdf          Rezumat

 

Людмила НОВИКОВА

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ          p.79-82

Download pdf          Rezumat

 

Александр ОНОФРЕЙ, Татьяна ДУДОГЛО

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ МОЛДОВЫ          p.83-88

Download pdf          Rezumat

 

Алина ПОЛКАНОВА

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОЛЗНЕ­ОПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОЛДОВЫ          p.89-92

Download pdf          Rezumat

 

Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN, Silvestru MAXIMILIAN, Iurie CAPRIAN

O MODALITATE DE ESTIMARE A STRATEGIILOR UNIVERSITĂŢILOR          p.93-109

Download pdf          Rezumat

 

Galina ULIAN, Iulia CAPRIAN, Silvestru MAXIMILIAN, Iurie CAPRIAN

PERSPECTIVA EXTINDERII INTERACŢIUNILOR OM–CALCULATOR: REFLECŢII, SUGESTII          p.110-119

Download pdf          Rezumat

 

Ecaterina BURLEA

AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE ÎN SCOPURI CONTABILE ŞI FISCALE          p.120-129

Download pdf          Rezumat

 

Tatiana DIACONU

ANALIZA SCHIMBURILOR COMERCIALE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU UE ŞI PERSPEC­TI­VELE SEMNĂRII ACORDULUI ZLSAC          p.130-138

Download pdf          Rezumat

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

УЧЕТ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ          p.139-141

Download pdf          Rezumat

 

Михаил ГЕРАСИМОВ

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ УТРАТЕ ИМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ          p.142-145

Download pdf          Rezumat

 

Liliana LAZARI

ORIZONTUL ÎNVĂŢĂRII CONTABILITĂŢII PRIN PROCEDEELE ACESTEIA          p.146-151

Download pdf          Rezumat

 

Victoria POSTOLACHE, Olga GHEREGA

EFICIENŢA ECONOMICĂ ŞI IMPORTANŢA TEHNICILOR DE HEDGING IMPERFECT          p.152-155

Download pdf          Rezumat

 

Olesea ROTARU, Lilia CHIRIAC

CONŢINUTUL ŞI IMPORTANŢA STUDIERII MICROMEDIULUI DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII PE PIAŢA IMOBILULUI LOCATIV          p.156-165

Download pdf          Rezumat

 

ZREKAT Awny

CONCEPTUALIZATION OF NOTION OF QUALITY IN EVOLUTION APPROACH          p.166-170

Download pdf          Rezumat

 

ZREKAT Awny

SYSTEMIC TREATMENT OF QUALITY MANAGEMENT (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)          p.171-174

Download pdf          Rezumat

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.