Nr. 7 (87) 2015

Fizică

 

Igor BOGUŞ, Victor CIOBU, Florentin PALADI

ALGORITMUL DE OBŢINERE A DEPLASĂRILOR SIMETRIZATE ÎN SISTEMELE SIMETRICE COMPLEXE PRIN REDUCEREA LA PROBLEMA VECTORILOR PROPRII          p.3-8

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile BOTNARIUC, Boris CINIC, Andrei COVAL, Petru GAŞIN, Leonid GORCEAC, Simion RAEVSCHI

INFLUIENŢA TRATĂRII TERMICE ÎN AZOT SAU ÎN VID ASUPRA PROPRIETĂŢILOR STRATURILOR DE GaN CRESCUTE PE Si(111) PRIN METODA HVPE          p.9-12

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Matematică

 

Sergiu CATARANCIUC

COERENŢA ELEMENTELOR ÎNTR-UN COMPLEX DE RELAŢII MULTI-ARE          p.13-21

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu CATARANCIUC, Elisei MACOVEICIUC

LOCATION PROBLEMS ONd-CONVEX SIMPLE PLANAR GRAPHS          p.22-30

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei POŞTARU, Nicolae PRODAN, Olga BENDERSCHI

STUDIEREA PROBABIBILITĂŢII ÎN METODA RĂSPUNSURILOR RANDOMIZATE          p.31-35

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei POŞTARU, Olga BENDERSCHI

ASUPRA FORMĂRII INTUIŢIEI PROBABILISTE          p.36-39

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vasile NEAGU

CRITERII DE CONTINUITATE ŞI CALCULAREA NORMELOR OPERATORILOR INTEGRALI SINGULARI          p.40-59

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion GRECU

ON PSEUDOAUTOMORPHISMS OF MIDDLE BOL LOOPS          p.60-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Boris HÂNCU, Mihai COCÎRLĂ

APPROACHES FOR SOLVING BIMATRIX INFORMATIONAL EXTENDED GAMES          p.71-85

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Informatică

 

Ran BERGMANN

QUANTIFYING INFORMATION QUALITY          p.86-97

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Tudor BRAGARU, Ilie CÎRCIUMARU, Timofei COLIN

INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR EDUCAŢIONALE MULTIMEDIA          p.98-108

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Economie

 

Maia BAJAN, Alexandrina CIORCHINĂ, Nicoleta TRUDOV

IMPACTUL DATELOR CONTABILE ÎN PRACTICA FISCALĂ          p.109-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nelea CHIRILOV

PARTICULARITĂŢILE BAZEI INFORMAŢIONALE AFERENTE ANALIZEI CAPITALULUI PROPRIU AL SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI          p.114-121

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья ДРАГОМИР

НОВЫЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО          p.122-126

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina CAVCALIUC, Sergiu CAVCALIUC

FORMELE DE TURISM CARE VALORIFICĂ COMPONENTELE ATRACTIVE ALE DESTINAŢIEI          p.127-130

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina CAVCALIUC

FORMELE DE TURISM PRACTICATE ÎN CADRUL TURISMULUI NOMAD          p.131-134

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Roman ZUBCO

MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN CADRUL CONTRACTELOR DE OUTSOURCING          p.135-138

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.