Nr. 8 (138)

Foaia de titlu

Cuprins

ÎMBOGĂȚIREA ILICITĂ – O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A LEGISLAȚIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI DIN ROMÂNIA
Serghei BRÎNZA, Mihai MAREȘ*
Universitatea de Stat din Moldova
*Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Download pdf          Rezumat          License policy

ATITUDINEA ȚARISMULUI FAȚĂ DE COMPONENTA JURIDICĂ BASARABEANĂ: DE LA PROMISIUNI GENEROASE LA REZULTATE DEZASTRUOASE
Elena ARAMĂ, Oxana CHISARI – LUNGU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

HĂRȚUIREA NONSEXUALĂ: POSIBILE IMPLICAȚII PENALE
Vitalie STATI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PRINCIPIUL LEGALITĂȚII ÎN DREPTUL PENAL CONTEMPORAN: O ÎNDEPĂRTARE DE LA CONCEPȚIA SA CLASICĂ
Mihaela BOTNARENCO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PREJUDICIUL VIITOR, PROFITUL RATAT ȘI PIERDEREA UNEI ȘANSE – ELEMENTE ALE PREJUDICIULUI REPARABIL ÎN CAZUL NEEXECUTĂRII OBLIGAȚIEI CONTRACTUALE
Aurel BĂIEȘU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONȚINUTUL LATURII OBIECTIVE A INFRACȚIUNII DE ÎNCĂLCARE A REGULILOR DE PROTECȚIE A MUNCII
Stela BOTNARU, Tudor JALBĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CADRUL LEGISLATIV AL CONTRACTELOR ÎN MEDIUL ONLINE
Aliona CARA-RUSNAC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ENIGMA MULȚIMII CRIMINALE: ÎNTRE PSIHOLOGIE COLECTIVĂ ȘI DREPT PENAL
Mariana GRAMA, Olesea PANCHIV
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CARACTERISTICA ACTELOR DE PROCEDURĂ ÎN CADRUL EXECUTĂRII SILITE A OBLIGAȚIEI VAMALE
Pavel ȚURCAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

INFLUIENȚA STĂRII DE URGENȚĂ ASUPRA DREPTULUI LA ÎNVĂȚĂTURA
Natalia CHIBAC, Veronica POZNEACOVA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PARTICULARITĂŢILE PROCEDURII DE CONSTATARE A FAPTELOR CARE AU VALOARE JURIDICĂ
Igor COBAN, Dionis BRÎNZĂ
Universitatea de Stat de Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

UNELE PROBLEME PRIVIND APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP: VIZIUNEA DOCTRINEI CONTEMPORANE MONDIALE

Drăgălin PĂDURE, Lilia GÎRLA

Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REFERENDUMUL CA FORMĂ FUNDAMENTALĂ A DEMOCRAȚIEI POLITICE
Pavel MIDRIGAN*, Mariana BORDIAN
*Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

EVOLUŢIA MOȘTENIRII TESTAMENTARE ÎN DREPTUL NAŢIONAL. ASPECTE ISTORICO-JURIDICE
Iulia BANARESCU
Universitatea de Studii Europene din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CONSIDERAȚIUNI GENERALE PRIVIND PRINCIPIUL PROTECȚIEI SECRETULUI PROFESIONAL
Anatolie BĂNĂRESCU
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”

Download pdf          Rezumat          License policy

MIJLOCIREA LUĂRII DE MITĂ SAU A DĂRII DE MITĂ
Cristian BRÎNZA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

STUDIU PRACTIC PRIVIND JURISPRUDENȚA NAȚIONALĂ ÎN MATERIA INFRACȚIUNILOR LEGATE DE INSOLVABILITATE
Vera URSU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PROBLEMATICA IDENTIFICĂRII MOMENTULUI CONSUMĂRII INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.320 CP RM ȘI AL DEMARĂRII CURGERII TERMENULUI DE PRESCRIPȚIE PENTRU TRAGEREA LA RĂSPUNDERE PENALĂ

Igor HŁOPEŢCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

NATURA OBIECTULUI ÎN CADRUL INFRACȚIUNILOR PREVĂZUTE LA art.238 CP RM
Andrei STRATAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII DE PROXENETISM
Eduard CALMAȚUI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE EFECTUATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII FINANCIARE
Cristina CHIHAI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

LEGEA PENALĂ SUBSTANȚIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA NECESITĂ O REVIZUIRE URGENTĂ: CAZUL ERORII ÎN DREPTUL PENAL
Roman EREMCIUC
Procuratura mun.Chișinău

Download pdf          Rezumat          License policy

LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACȚIUNII DE PROXENETISM
Diana HAMÂC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA CAUZELOR DE EXONERARE A RĂSPUNDERII PENALE ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL
Dorel VELENCIUC
Institutul Național al Justiției

Download pdf          Rezumat          License policy

APLICAREA LEGISLAȚIEI CONCURENȚIALE ÎN TIMPUL PANDEMIEI
Grigore CHIȚANU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

REFLECȚII PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC ÎN PROCESUL CIVIL
Radu COTOROBAI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ANALIZĂ CRITICĂ PRIVIND CONFORMITATEA art.1071 CC RM MODERNIZAT CU LINIILE DIRECTOARE ALE DIRECTIVEI 93/13/CEE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR ÎN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR
Mircea GROZAVU
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ASIGURAREA PROTECȚIEI JURIDICO-PENALE A SECRETULUI PROFESIONAL ÎN LEGEA PENALĂ A ROMÂNIEI ȘI ÎN CEA A REPUBLICII MOLDOVA: STUDIU EMPIRIC
Costică MOȚOC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PROPRIETATEA PRIVATĂ ȘI SISTEMUL GARANȚIILOR DE PROTECȚIE A DREPTULUI LA PROPRIETATE
Olga PĂDURARU

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Download pdf          Rezumat          License policy

EVOLUŢIA DREPTULUI SALARIATULUI LA VIAŢĂ PRIVATĂ PRIN PRISMA JURISPRUDENŢEI CtEDO
Maria PÎSLARUC
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ACȚIUNEA ȘI INACȚIUNEA CA FORME ALE FAPTEI PREJUDICIABILE PREVĂZUTE LA art. 146 DIN CODUL PENAL
Rodica BERDILO
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

TRANSMITEREA UNEI BOLI VENERICE ŞI CONTAMINAREA CU MALADIA SIDA: STUDIU DE DREPT PENAL COMPARAT
Radu PROCOPCIUC
Institutul Naţional al Justiţiei

Download pdf          Rezumat          License policy

CONTURAREA PROCEDURII HOTĂRÂRII-PILOT ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI DE-A LUNGUL TIMPULUI
Corina ȘIMAN
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

PRESTAREA MUNCII ÎN BAZA RAPORTURILOR JURIDICE DE MUNCĂ ATIPICE
Tatiana MIHAILOV
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ISTEMUL AUTORITĂȚILOR RESPONSABILE DE ASIGURAREA DREPTURILOR LA EDUCAȚIE ȘI LA MUNCĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
Gheorghe BOSÎI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU CU APLICAREA VIOLENȚEI SAU CU AMENINȚAREA APLICĂRII EI
Stela BOTNARU, Gheorghe POPA
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

(in)ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU ÎN GESTIONAREA CRIZEI COVID-19
Svetlana CEBOTARI
Universitatea de Stat din Moldova

Download pdf          Rezumat          License policy

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Aнатолий ТКАЧ
Молдавский государственный университет

Download pdf          Rezumat          License policy

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.