Nr. 8 (48) (2011)

Drept Penal şi Criminologie

 

 Sergiu BRÎNZA

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE CE ATENTEAZĂ LA SECURITATEA EXTERNĂ A ŢĂRII (ART.337 ŞI ART.338 CP RM)          p.5-19

Download pdf

 

Nicolae BUZA

SUPUNEREA LA TORTURĂ SAU TRATAMENTE INUMANE – MODALITĂŢI ALE ELEMENTULUI MATERIAL AL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ALIN.(1) ART.137 CP RM          p.20-25

Download pdf

 

Sergiu CRIJANOVSCHI, Igor BOTEZATU

DELIMITAREA INFRACŢIUNII DE ŞANTAJ DE UNELE INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI SĂVÂRŢITE PRIN SUSTRAGERE          p.26-30

Download pdf

 

Lilia GÎRLA

PROTECŢIA JURIDICO-PENALĂ A SECRETULUI MEDICAL          p.31-34

Download pdf

 

Lilia GÎRLA

IMPORTANŢA ÎNTOCMIRII CORECTE A ÎNSCRISURILOR MEDICALE ŞI ÎNSEMNĂTATEA LOR JURIDICO-PENALĂ          p.35-38

Download pdf

 

Руслан ГРИГОРАШ

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТА ФОРМ СОУЧАСТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ          p.39-48

Download pdf

 

Dorina GUREV

PARTICULARITĂŢILE OBIECTULUI INFRACŢIUNII DE RĂPIRE A UNEI PERSOANE (ART.164 CP RM)          p.49-57

Download pdf

 

Vitalie-Silviu MIDRIGAN

CERCETAREA ŞI EXPERIMENTUL BIOMEDICAL CA VARIANTE-TIP ALE RISCULUI MEDICAL PROFESIONAL: EXPUNEREA CONDIŢIILOR DE LEGALITATE          p.58-63

Download pdf

 

Vitalie-Silviu MIDRIGAN

CORAPORTUL „RISC-BENEFICIU” ÎN PROCESUL CERCETĂRILOR BIOMEDICALE ASUPRA PERSOANEI: IMPLICAŢII JURIDICO-PENALE          p.64-69

Download pdf

 

Alexandru PĂDURARU

ELEMENTELE CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE          p.70-78

Download pdf

 

Alexandru PĂDURARU

CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE          p.79-83

Download pdf

 

Vitalie STATI

UTILIZAREA, DEZVOLTAREA, PRODUCEREA, DOBÂNDIREA ÎN ALT MOD, PRELUCRAREA, DEŢINEREA, STOCAREA SAU CONSERVAREA, TRANSFERAREA DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, PĂSTRAREA, TRANSPORTAREA ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ (ART.1401 CP RM): ANALIZĂ DE DREPT PENAL          p.84-98

Download pdf

 

Radu ŞTEFĂNUŢ

LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU: MODALITATEA DE PĂTRUNDERE ILEGALĂ ÎN DOMICILIU          p.99-108

Download pdf

 

Radu ŞTEFĂNUŢ

UNELE ASPECTE ALE LATURII OBIECTIVE A INFRACŢIUNII DE VIOLARE DE DOMICILIU          p.109-118

Download pdf

 

Drept Procesual Penal şi Criminalistică

 

Mihail GRUMEZA

CARACTERISTICA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR FLAGRANTE. RECOMANDĂRI METODICE          p.119-124

Download pdf

 

Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe

 

Iana CASIAN

CAMBIA – TITLU DE CREDIT ŞI INSTRUMENT DE PLATĂ UTILIZAT ÎN TRANZACŢIILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE          p.125-130

Download pdf

 

Victor CARAUŞ

CLAUZA OFERTEI CONCURENTE ÎN CONŢINUTUL CONTRACTULUI DE COMERŢ INTERNAŢIONAL          p.131-137

Download pdf

 

Victor CARAUŞ

CLAUZA DE REVIZUIRE A PREŢULUI ŞI CLAUZA DE POSTCALCULARE A PREŢULUI ÎN CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL          p.138-144

Download pdf

 

Lilia GRIBINCEA

CONŢINUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE. ASPECTE GENERALE. CLAUZE GENERALE          p.145-150

Download pdf

 

Lilia GRIBINCEA

OVERVIEW OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA          p.151-156

Download pdf

 

Liliana ROTARU-MASLO, Victor CARAUŞ

OCROTIREA PĂRINTEASCĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT: ASPECTE COMPARATIVE          p.157-162

Download pdf

 

Liliana ROTARU-MASLO, Victor CARAUŞ

TUTELA ŞI CURATELA ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT: ASPECTE COMPARATIVE          p.163-170

Download pdf

 

Istoria şi Teoria Dreptului

 

Rodica CIOBANU

PROFILAREA CARACTERULUI INTERDISCIPLINAR AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE PRIN CONTRIBUŢIA SISTEMULUI SOCIAL NORMATIV          p.171-176

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Aurelia PERU-BALAN

STRATEGII PERSUASIVE ÎN PR ŞI COMPORTAMENTUL COMUNICAŢIONAL AL PRINCIPALILOR CONCURENŢI ELECTORALI ÎN ALEGERILE LOCALE CHIŞINĂU-2011          p.177-193

Download pdf

 

Оксана РУСНАК

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ И ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА          p.194-199

Download pdf

 

Mariana TACU

EFECTUL DE AGENDĂ          p.200-205

Download pdf

 

Nelly ŢURCAN

ESTIMAREA PRODUCTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE A SAVANŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.206-212

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Svetlana BOTNARENCO, Svetlana CEBOTARI

ETAPELE-CHEIE DE REGLEMENTARE A POLITICII MIGRAŢIONISTE A REPUBLICII MOLDOVA          p.213-218

Download pdf

 

Svetlana BOTNARENCO, Svetlana CEBOTARI

COOPERAREA REPUBLICA MOLDOVA-UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII MIGRAŢIEI          p.219-225

Download pdf

 

Svetlana CEBOTARI, Ion XENOFONTOV

DOCTRINA MILITARĂ ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR GLOBALE          p.226-233

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE          p.234-245

Download pdf

 

Aurelian LAVRIC

IMPLICAREA UNIUNII EUROPENE ÎN GESTIONAREA CONFLICTULUI DIN ESTUL REPUBLICII MOLDOVA ŞI IDENTIFICAREA UNEI SOLUŢII          p.246-253

Download pdf

 

Sergiu MORARU

DEZINFORMAREA INFORMAŢIONALĂ ŞI POLITICĂ ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ          p.254-257

Download pdf

 

Angela ZUBCO

REFLECŢII ASUPRA PROCEDURII DE MEDIERE ÎN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR COMUNITARE          p.258-265

Download pdf

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.