Nr. 8 (58) (2012)

Asistenţă Socială şi Sociologie

 

Maria BULGARU

ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII          p.5-11

Download pdf

 

Istoria şi Teoria Dreptului

 

Veronica MOCANU

NATURA JURIDICĂ A DREPTULUI LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL          p.12-17

Download pdf

 

Drept al Antreprenoriatului

 

Iurie MIHALACHE

ANALIZA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE EXPEDIŢIE          p.18-29

Download pdf

 

Drept Procesual Civil

 

Igor COBAN

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVITOR LA ÎMPUTERNICIRILE INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI LA EXAMINAREA CERERII DE REVIZUIRE ÎN PROCESUL CIVIL          p.30-34

Download pdf

 

Igor COBAN

PROCEDURA DE EXAMINARE A CERERII DE REVIZUIRE ÎN PROCESUL CIVIL: PROBLEME ŞI SOLUŢII          p.35-40

Download pdf

 

Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe

 

Olga DORUL

DEFINIREA COMPETENŢELOR STATULUI ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC          p.41-43

Download pdf

 

Lilia GRIBINCEA

CONTRACTUL DE TRANSPORT RUTIER INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI PRIN PRISMA CONVENŢIEI DE LA GENEVA DIN 19 MAI 1956          p.44-52

Download pdf

 

Lilia GRIBINCEA

CONTRACTUL DE TRANSPORT AERIAN INTERNAŢIONAL DE MĂRFURI PRIN PRISMA CONVENŢIEI DE LA MONTREAL DIN 28 MAI 1999          p.53-59

Download pdf

 

Vitalie PÎRLOG

LIBERTATEA CREAŢIEI ŞI DREPTUL LA INFORMAŢIE ÎN LUMINA PREVEDERILOR NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE PERTINENTE          p.60-68

Download pdf

 

Diana SÂRCU, Stanislav SPLAVNIC

CLAUZA REBUS SIC STANTIBUS ŞI APLICAREA EI DE CĂTRE JURISDICŢIILE INTERNAŢIONALE          p.69-79

Download pdf

 

Virginia ZAHARIA

PROGRAME ŞI STRATEGII DE REABILITARE A COPIILOR AFECTAŢI DE CONFLICTELE ARMATE. PERSPECTIVE ŞI REALITĂŢI          p.80-83

Download pdf

 

Drept Penal şi Criminologie

 

Stanislav COPEŢCHI

PARTICULARITĂŢILE OBIECTULUI ŞI VICTIMEI INFRACŢIUNII DE ATRAGERE A MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE          p.84-91

Download pdf

 

Лилия ГЫРЛА

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТАЙНЫ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ          p.92-94

Download pdf

 

Rita LEFTER

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU EFECTUAREA ILEGALĂ A TRATAMENTULUI PRIN TERAPIE FETOPLACENTARĂ          p.95-98

Download pdf

 

Ruslan POPOV

CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIALE PENTRU EXISTENŢA SUBIECTULUI PERSOANĂ FIZICĂ ÎN CAZUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN CAPITOLELE XV ŞI XVI DIN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL: ASPECTE INTRODUCTIVE          p.99-111

Download pdf

 

Ruslan POPOV

SUBIECŢII SPECIALI AI INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN CAPITOLUL XVI DIN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL          p.112-127

Download pdf

 

Nina SÎRBU

PARTICULARITĂŢILE SUBIECTULUI INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ART.242 CP RM – „PSEUDOACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR”          p.128-134

Download pdf

 

Maria STRULEA

ROLUL INSTITUŢIILOR INTERNAŢIONALE ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA DELINCVENŢEI JUVENILE          p.135-139

Download pdf

 

Mihai ŞTEFĂNOAIA

SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT          p.140-145

Download pdf

 

Mihai ŞTEFĂNOAIA

ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR PRIVIND TRAFICUL DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT          p.146-151

Download pdf

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Natalia CHERADI, Ana GUDIMA

ARHIVAREA ELECTRONICĂ ÎN BIBLIOTECILE UNIVERSITARE          p.152-157

Download pdf

 

Ştiinţe politice şi Administrative

 

Аурелия ПЕРУ-БАЛАН, Анжела КУШНИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА          p.158-166

Download pdf

 

Alexandru SOLCAN

ASPECTE PRIVIND ANALIZA DIMENSIUNILOR SOCIALE ALE POLITICII          p.167-172

Download pdf

 

Alexandru SOLCAN

MARKETINGUL POLITIC ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE          p.173-177

Download pdf

 

Mihail CREŢU

ATITUDINILE ŞI MENTALITĂŢILE MIGRANŢILOR: UN DEMERS ÎN FACILITAREA REÎNTOARCERII ŞI REINTEGRĂRII MIGRANŢILOR PENTRU MUNCĂ ÎN MOLDOVA          p.178-184

Download pdf

 

Viorel BULIMAGA

OBIECTIVELE CONSTITUIRII SISTEMULUI NAŢIONAL DE MANAGEMENT ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI TRAFICULUI RUTIER          p.185-188

Download pdf

 

Oxana LEAHU, Svetlana CEBOTARI

ROLUL ŞI PERSPECTIVELE PARTENERIATULUI ESTIC ÎN SPORIREA CAPACITĂŢII DE INTEGRARE EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.189-197

Download pdf

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.