Nr. 8 (98) 2016

Asistență Socială și Sociologie

 

Maria BULGARU, Oleg BULGARU

POLITICI FAMILIALE CU IMPACT ASUPRA COMPORTAMENTULUI REPRODUCTIV          p.3-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anastasia OCERETNÎI

UTILITATEA ŞI RELEVANŢA CERCETĂRII PARTICIPATIVE ÎN INVESTIGAREA FENOMENELOR SOCIALE          p.14-19

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stela MILICENCO

CONCEPŢIA SUPERVIZĂRII ÎN ASISTENŢA SOCIALĂ: MODELE PRACTICE ŞI PRINCIPII DE REALIZARE          p.20-24

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aliona ONOFREI

VIOLENŢA DOMESTICĂ ÎN VIZIUNEA TINERILOR          p.25-29

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Antonio SANDU

PROBATION BETWEEN COUNSELLING AND SUPERVISION          p.30-38

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela MIRON

MĂSURI DE PREVENIRE CARE URMĂRESC REDUCEREA CERERII ŞI A CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI          p.39-43

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana SALCUŢAN

CORAPORTUL DINTRE SĂRĂCIA VÂRSTNICILOR ŞI MINIMUL DE EXISTENŢĂ ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.44-50

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

 

Ana GONŢA

PLURALISMUL MEDIATIC EXTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA: RISCURI ŞI AMENINŢĂRI          p.51-56

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Темель КАРААСЛАН

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ          p.57-64

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ştiinţe Politice şi Administrative

Mihail CREŢU

DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA          p.65-73

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Drept

 

Tamar ZARANDIA

PURCHASE OF IMMOVABLE PROPERTY IN GOOD FAITH FROM UNAUTHORIZED SELLER PER GEORGIAN CASE LAW          p.74-81

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA

DEFINIŢIA LEGISLATIVĂ A NOŢIUNII „PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE DEMNITATE PUBLICĂ”: ANALIZA EVOLUŢIEI          p.82-89

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu BRÎNZA, Vitalie STATI

IMPLICAŢIILE JURIDICO-PENALE ALE ADOPTĂRII LEGII NR.133/2016 ŞI A LEGII NR.134/2016          p.90-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liubovi BRÎNZA, Gheorghe RENIŢĂ

PĂSTRAREA NEGLIJENTĂ A ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIILOR, PRECUM ŞI TRANSMITEREA ACESTORA ALTOR PERSOANE (ART.291 CP RM): REPERE JURISPRUDENŢIALE ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA          p.99-125

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Denis BĂBĂLĂU

PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR: MODALITATEA NORMATIVĂ PREVĂZUTĂ LA LIT.A) ART.125 DIN CODUL PENAL          p.126-133

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Igor CIOBANU, Narciza NEDELCU

CARACTERUL CONSOLIDAT AL NOŢIUNII DE LEGĂTURĂ CAUZALĂ ÎN DREPTUL PENAL          p.134-137

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Stanislav COPEŢCHI

DELIMITAREA INFRACŢIUNII UNICE PRELUNGITE DE CONCURSUL DE INFRACŢIUNI, PRECUM ŞI DE UNELE FORME ALE UNITĂŢII INFRACŢIONALE          p.138-146

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GÎRLA, Udi RAHMANI

ILLEGAL TAX PLANNING THROUGH ACTIONS WHICH ARE DEFINED CRIMINAL ACCORDING TO THE TAX LAWS          p.147-155

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia GÎRLA, Jacob RUB

CORRELATION BETWEEN RISK-TAKING AND RISK-AVERTING BEHAVIOR DURING THE WHITE-COLLAR CRIME PERPETRATING: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL          p.156-169

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexe JEFLEA, Victor MORARU

INFRACŢIUNI CE IMPLICĂ SEMNE DE EXTREMISM RELIGIOS: ASPECTE DE DREPT PENAL          p.170-177

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexe JEFLEA

CONSTATĂRI DE LEGE LATA PRIVIND PROZELITISMUL ABUZIV ŞI EXTREMISMUL RELIGIOS ÎN LEGISLAŢIA EXTRAPENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA          p.178-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ioan POPESCU

REFLECŢII PRIVIND ROLUL FORMĂRII PROFESIONALE A FACTORILOR RESPONSABILI DE SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ          p.185-192

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jacob RUB

WHITE-COLLAR CRIME’S FORECASTING AND REDUCTION BY MEANS OF PRE-EMPLOYMENT TESTING IN THE PENAL POLITICS OF THE STATE: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL          p.193-206

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Angela SERBINOV

OBIECTUL JURIDIC AL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA ART.290 ŞI 291 CP RM          p.207-218

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Vitalie STATI, Ruslan POPOV

OBŢINEREA FRAUDULOASĂ A MIJLOACELOR DIN FONDURILE EXTERNE, PRECUM ŞI DELAPIDAREA ACESTOR MIJLOACE ÎN ATENŢIA LEGII PENALE A REPUBLICII MOLDOVA          p.219-230

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gheorghe ULIANOVSCHI, Denis BĂBĂLĂU

PRACTICAREA ILEGALĂ A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR: MODALITATEA NORMATIVĂ SPECIFICATĂ LA LIT.B) ART.125 DIN CODUL PENAL          p.231-242

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Daniela URSU

DILEMA DIFERENŢIERII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU RELELE TRATAMENTE COMISE DE O PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE          p.243-248

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Thomas PAPADOPOULOS

REINCORPORATIONS: A COMPARISON BETWEEN GREEK AND CYPRUS LAW          p.249-261

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dimitrios K. STAMATIADIS

THE HAGUE PRINCIPLES ON CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS          p.262-276

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.