Nr. 9 (119) 2018

 

Psihologie Clinică și Judiciară

 

Игорь ДОНЧЕНКО, Людмила АНЦИБОР

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ КАК ФАКТОРОВ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ          p.5-9

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA

MODIFICĂRI ALE REALITĂȚILOR PSIHOPATOLOGICE: DINAMICI ȘI PROVOCĂRI          p.10-13

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья БУРАГА, Анастасия ИВАНОВА

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ С МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ          p.14-18

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Iana CIOBANU

IDENTITY VERSUS IDENTITY CONFUSION IN ADOLESCENT LIFE          p.19-22

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анастасия КОВРОВА, Людмила АНЦИБОР

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ «ЖЕРТВЫ» В ПСИХОЛОГИИ          p.23-26

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ion CUREA

PERSPECTIVE PSIHOLOGICE PRIVIND PROFILUL PSIHOLOGIC AL DEȚINUTULUI          p.27-31

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Nariman DARVISHOV

PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF DECISION MAKING PROCESS OF INDIVIDUALS WITH SUBSTANCE ADDICTION          p.32-35

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ioana DUMITRU, Adriana COTEL

RELAŢIA DINTRE SATISFACŢIA FAŢĂ DE SCHEMA CORPORALĂ, ANXIETATEA SOMATICĂ, COGNITIVĂ, COMPORTAMENTALĂ ŞI PROBLEMELE INTERPERSONALE LA TINERELE FEMEI CARE AU INTERVENŢII ESTETICE          p.36-40

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Andrei ESANU, Jana CHIHAI

STIGMATIZAREA PERSOANELOR CU DEPRESIE          p.41-44

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Татьяна ГРАУР

ПРИЧИНЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ: ОБЗОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ          p.45-48

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Виорика МОКАНУ

ПСИХОДРАМА. АКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОЛОД          p.49-53

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sabina NEGRU

ÎNVĂȚAREA INCIDENTALĂ ÎN ANALIZA APLICATĂ A COMPORTAMENTULUI PENTRU COPIII CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST          p.54-57

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Aliona PALADI

IDENTITATEA VIRTUALĂ LA ADOLESCENȚI          p.58-61

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valeria PASCARU-GONCEAR

CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ A FEMEILOR CU COMPORTAMENT ANTISOCIAL AFLATE ÎN DETENȚIE          p.62-65

Download pdf          Rezumat          License policy

 

 

Carolina PLATON

EVALUAREA DIMENSIONALĂ A PERSONALITĂȚII: DIMENSIUNI SECUNDARE SPECIFICE          p.66-70

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Galina PRAVIȚCHI, Mariana FLORINȚA

REZILIENȚA ȘI ROBUSTEȚEA LA PERSOANELE SEROPOZITIVE          p.71-75

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Inga RUSSU

IMPLICAȚII PSIHOLOGICE ȘI JURIDICE ALE REUȘITEI ADOPȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.76-80

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Liliana SALCUȚAN

CRIZA VÂRSTEI A TREIA: PROBLEME ȘI SOLUȚII          p.81-84

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ana TARNOVSCHI

ADAPTAREA SOCIALĂ ŞI SISTEMUL DE VALORI AL PERSOANELOR CU BOALĂ ULCEROASĂ          p.85-88

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana TOLSTAIA

METAPHORICAL ASSOCIATIVE CARDS IN THE SITUATION          OF CHOICE          p.89-93

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Sergiu TOMA, Victoria CAPTARI, Natalia TOMA

STRUCTURAL-STRATEGIC APPROACHES TO COUPLE AND FAMILY THERAPY STRUGGLING WITH ABUSE AND DOMESTIC VIOLENCE          p.94-98

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Dorina VASILACHE, Mihai SUSANU

RELAȚIA DINTRE AUTOAPRECIERE ȘI MANIFESTAREA AGRESIVITĂȚII LA ADOLESCENȚI          p.99-103

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Psihologie Socială și Organizațională

 

Ирина БОНДАРЕВСКАЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В НОВОСТНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ          p.104-108

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Mioara BORZA, Camelia SOPONARU

ATITUDINEA ȘI COMPORTAMENTUL STUDENȚILOR FAȚĂ DE VALORILE DE MEDIU: O PERSPECTIVĂ PSIHOSOCIALĂ          p.109-113

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ina BOTNARI, Angela POTÂNG

FACTORII INDIVIDUALI ȘI SOCIALI ÎN MANIFESTAREA AGRESIVITĂȚII LA CONDUCĂTORII AUTO          p.114-118

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia BUIMESTRU

EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO: SENS ŞI NECESITATE          p.119-123

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Raisa CERLAT

INTERFERENȚE ALE SINDROMULUI BURNOUT ȘI SATISFACȚIEI ÎN MUNCĂ ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL          p.124-129

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia COJOCARU, Viorica ȘAITAN, Tatiana HODONOAGĂ

MANAGING MULTIPLE CHALLENGING ROLES: FAMILY, WORK AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT          p.130-133

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina DOLINSCHI

MITURILE CĂSNICIEI ÎN RELAȚIILE MARITALE – UN STUDIU EMPIRIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA          p.134-138

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia GABATIUC, Natalia COJOCARU

THE PREZENTATION OF SELF IN EVERYDAY LIFE – IMPRESSION MANAGEMENT STRATEGIES WITHIN EMPLOYMENT INTERVIEW          p.139-143

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Veronica GORINCIOI

GRUPUL VIRTUAL – O NOUĂ FORMĂ DE ORGANIZARE          p.144-148

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Petru JELESCU, Ana ZATUȘEVSCHI

CERCETAREA PSIHOLOGICĂ A INTERESULUI ELECTORAL LA VÂRSTA TINEREȚII          p.149-151

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Анжела КАСЬЯН

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОЛЕВОГО КОНФЛИКТА ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ          p.152-156

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Светлана КАЗАКОВА

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ          p.157-160

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alla KOVALENKO, Kateryna BEZVERKHA

FEATURES OF THE SOCIAL IDENTITY OF UKRAINIANS          p.161-165

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oxana PALADI

ADAPTAREA SOCIAL-PSIHOLOGICĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE          p.173-176

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Listyati Setyo PALUPI

PSYCHOLOGICAL WELLBEING OF ELDERLY PEOPLE IN INDONESIA: JAVANESE PSYCHOLOGICAL WELLBEING PERSPECTIVE          p.177-180

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Rodica PASCARI

ASPECTE METODOLOGICE ÎN EVALUAREA MUNCII EMOȚIONALE          p.181-184

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Rodica PASCARI

SCENARII ALE INTERVENȚIEI ÎN CADRUL CONFLICTULUI MUNCĂ-FAMILIE          p.185-188

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica ȘAITAN

CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE, ANGAJAMENTUL DE ROL ȘI SUPORTUL ORGANIZAȚIONAL LA ANGAJAȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA          p.189-193

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Marianna TKALYCH

WORK – LIFE BALANCE OF PERSONNEL IN UKRAINIAN ORGANIZATIONS: BACKGROUND AND CONTEXT          p.194-199

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Елена ВОЗНЕСЕНСКАЯ

МЕДИАТИЗИРОВАННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ МОЛОДЕЖИ: ИССЛЕДОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕДИАТРАВМАТИЗАЦИИ          p.200-206

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Psihologie Educațională

Ali ABURIA

PERCEPȚII ALE ELEVILOR PRIVIND VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ          p.207-211

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ibrahim ASLA

STIMA DE SINE ȘI MOTIVAȚIA PENTRU SUCCES LA ADOLESCENȚI          p.212-215

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Olena BONDARCHUK

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN SECONDARY SCHOOLS AS A FACTOR OF INNOVATIVE ACTIVITIES MOTIVATION FOR THE UKRAINIAN TEACHERS          p.216-220

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Valentina BOTNARI

ÎNVĂȚAREA STUDENȚILOR CA PROCES: CONFIGURAȚII ACTUALE          p.221-224

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Наталья КИНЧЕВА

ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРАМ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ В ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ          p.225-228

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Cristina DUMITRU TABACARU

IMPACT OF NON-FORMAL EDUCATION ON THE EFFICACY OF SCHOOL LEARNING          p.229-233

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Eugenia GANEA, Valentina BODRUG-LUNGU

VALORIFICAREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALITĂȚI ŞI PERSPECTIVE          p.234-239

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Oxana GROSU

IMPLICAREA MEMORIEI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII          DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ          p.240-242

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Lilia LAȘCU

EFECTE FORMATIVE ALE MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENŢEI DE SELF-MANAGEMENT AL ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢARE LA STUDENŢI          p.243-249

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Gabriela Mihaela LUPAȘCU

DEZVOLTAREA APTITUDINILOR ANTREPRE-NORIALE LA ELEVII CLASELOR GIMNAZIALE          p.250-252

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Natalia PINCHUK

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ          p.253-258

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Jana RACU, Iulia RACU

STUDIUL ÎNCREDERII ÎN SINE LA ADOLESCENȚI          p.259-263

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Raluca RĂȚOI

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ANTREPRE-NORIALE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE          p.264-266

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica REABOI-PETRACHI

CONDIȚIILE REALIZĂRII MANAGEMENTULUI TIMPULUI ÎN ÎNVĂȚAREA AUTOREGLATĂ A STUDENȚILOR          p.267-270

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maia ŞEVCIUC, Renata MEREUŢĂ

CONDIŢII PSIHOPЕDAGOGICЕ DЕ DЕZVOLTARЕ A ANGAJAMЕNTULUI PROFЕSIONAL LA CADRЕLЕ DIDACTICЕ          p.271-276

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana TOLSTAIA, Maria ROŞCA

AUTOAPRECIEREA ŞI COMUNICAREA LA ŞCOLARII DE VÂRSTĂ MICĂ: ANALIZĂ COMPARATIVĂ          p.277-281

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Psihanaliză

 

Veronica ȘANDOR

PSIHANALIZĂ ȘI CERCETARE. Eseu despre cercetarea în psihanaliză          p.282-285

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Anatol NACU

SPECIFICUL ȘI ISTORICUL CERCETĂRII ÎN PSIHANALIZĂ          p.286-289

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA, Anatol NACU, Elena CONDRATIUC

REFLECȚII PSIHANALITICE PRIVIND DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL. CAZUL DOSTOIEVSKI: ISTERIE VERSUS EPILEPSIE          p.290-293

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA, Constanţa PODUBNÎI

IMAGINEA FIGURILOR PARENTALE ÎN CONSULTAȚIA PSIHANALITICĂ: CERCETARE ȘI PSIHOTERAPIE          p.294-297

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Parascovia TOPADA

IMPACTUL ABUZULUI SEXUAL ASUPRA ORGANIZĂRII SINELUI COPILULUI          p.298-301

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Zinaida BOLEA, Ion CUREA

PERSPECTIVE PSIHANALITICE ASUPRA FENOMENULUI PERICULOZITĂȚII ȘI AGRESIVITĂȚII UMANE          p.302-305

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Psihologie

 

Marina CALAC, Sergiu TOMA

EARLY IDENTIFICATION OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS: CLINICAL UTILITY OF ADOS – 2 FOR EARLY INTERVENTION SERVICES          p.306-309

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Maria ROŞCA

PROFILUL PSIHOLOGIC AL ȘCOLARULUI DE VÂRSTĂ MICĂ CARE COMUNICĂ EFICIENT          p.310-318

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Ольга БОНДАРЕНКО

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОДИНОЧЕСТВА          p.319-322

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Studii şi cercetări: Ştiinţe ale Educaţiei

 

Silvia NASTASIU

ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE COMUNICĂRII. DEFINIȚII ȘI IDENTITATE          p.323-330

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Alexandra NOUR

REPERE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE A ATITUDINILOR DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI          p.331-334

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Viorica FLOREA

PROIECTAREA DIDACTICĂ – O CONDIȚIE ESENȚIALĂ ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN INSTITUȚIA EXTRAȘCOLARĂ          p.335-340

Download pdf          Rezumat          License policy

 

Svetlana GOREA

SEMNIFICAȚIA COMUNICĂRII DIDACTICE ÎN FORMAREA COMPETENȚEI DIDACTICE LA STUDENȚII PEDAGOGI          p.341-346

Download pdf          Rezumat          License policy

 

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.