Științe Exacte și Economice

Arhiva                                                                                      ISSN online 2345-1033

Scopul revisteieste publicarea și diseminarea rezultatelor originale ale cercetărilor obținute de angajații Universității de Stat din Moldova și de alți cercetători din Republica Moldova și din străinătate. Revista SUM își propune, de asemenea, extinderea relațiilor editoriale cu parteneri din alte instituții din țară și străinătate, precum și informarea comunității academice despre realizările recente în diferite domenii de cercetare și inovare.

Taxa de publicare a unui articol (5 pagini): 250 MDL

Domeniile:

Matematică

Științe Inginerești și Tehnologii

Științe Fizice

Științe Economice

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor-şef

CIOCANU Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Redactori-şefi adjuncţi

PERJAN Andrei, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
LOZOVANU Dumitru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
PALADI Florentin, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
ULIAN Galina, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Consiliul academic

Matematică şi Informatică

ARNAUT Vsevolod, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
CATARANCIUC Sergiu, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, profesor universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
GUŢU Valeriu, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
LUNGU Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
PAŢIUC Vladimir, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
PICKL Stefan, profesor universitar, doctor (University of München, Germania)
ZELIKOVSKY Alexander, profesor universitar, doctor (Georgia State University, SUA)
ZELMANOV Efim, profesor universitar, doctor habilitat (UC San Diego, SUA)

Fizică şi Inginerie

BARSUC Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
CARAMAN Mihail, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
CLIUCANOV Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
CULEA George, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea „V.Alecsandri”, Bacău, România)
EVTODIEV Igor, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
FOCŞA Cristian, profesor universitar, doctor habilitat (Université Lille 1 Sciences et Technologies, Franţa)
FOMIN Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat (Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germania)
GERU Ion, profesor universitar, doctor habilitat, membru-corespondent al AȘM (Institutul de Chimie al AȘM)
LEONTIE Liviu, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, România)
MICHAELI Linus, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia)
NEDEFF Valentin, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea „V.Alecsandri”, Bacău, România)
NEDEOGLO Dumitru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
NICA Denis, conferenţiar cercetător, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
SALIGA Jan, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia)

Economie

COBZARI Ludmila, profesor universitar, doctor habilitat (ASEM)
COCRIȘ Vasile, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, România)
COJOCARU Maria, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
DOBREA Răzvan Cătălin profesor universitar, doctor (Academia de Studii Economice din București, România)
DOGA-MÂRZAC Mariana, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
DOLGHI Cristina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
DUICĂ Mircea Constantin, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea „Valahia”, Târgoviște, România)
JALENCU Marian, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
ONOFREI Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
ŞTEFANIUC Olga, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
STRATAN Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul Național de Cercetări Economice, AŞM)
GANEA Victoria, profesor universitar, doctor habilitat (Consiliul Național pentru Acreditare şi Atestare)
ASEONOVA Mariana, profesor universitar, doctor (Școala Superioară de Agrobiznes și Dezvoltare Regională, Plovdiv, Bulgaria)
NIȚĂ Valentin, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, România)
GROSU Veronica, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România)

Coordonatori

COJOCARU Ludmila, conferenţiar universitar, doctor
CREŢU Raisa
ENI Mihaela

Redactori literari

STRUNGARU Ariadna (limba română)
MLADINA Valentina (limba rusă)
BODEAN-VOZIAN Olesea, conferenţiar universitar, doctor (limba engleză)

Asistenţă computerizată

SECRIERU Alesea

VASILICĂ Tatiana

 

Arhiva

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nr. 2 (132) Nr. 2 (122) Nr. 2 (112) Nr. 2 (102) Nr. 2 (92) Nr. 2 (82) Nr. 2 (72) Nr. 2 (62) Nr. 2 (52) Nr. 2 (42) Nr. 2 (32) Nr. 2 (22) Nr. 3 (13) Nr. 2 (02)
 Nr. 7 (137) Nr. 7 (127) Nr. 7 (117) Nr. 7 (107) Nr. 7 (97) Nr. 7 (87) Nr. 7 (77) Nr. 7 (67) Nr. 7 (57) Nr. 7 (47) Nr. 7 (37) Nr. 7 (27) Nr. 8 (18) Nr. 8 (08)