Științe Exacte și Economice

Arhiva                                                                                      ISSN online 2345-1033

Scopul revistei este publicarea și diseminarea rezultatelor originale ale cercetărilor obținute de angajații Universității de Stat din Moldova și de alți cercetători din Republica Moldova și din străinătate. Revista SUM își propune, de asemenea, extinderea relațiilor editoriale cu parteneri din alte instituții din țară și străinătate, precum și informarea comunității academice despre realizările recente în diferite domenii de cercetare și inovare.

Taxa de publicare a unui articol (5 pagini): 250 MDL

Domeniile:

Matematică

Știința Informației

Științe Fizice

Științe Economice

Redactor-şef

PERJAN Andrei, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Redactori-şefi adjuncţi

UNGUREANU Valeriu, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

NICORICI Valentina, conferențiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

ULIAN Galina, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Consiliul academic

ARNAUT Vsevolod, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

CEBAN David, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, profesor universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

CIOCANU Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

GUŢU Valeriu, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

HÂNCU Boris, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

LOZOVANU Dumitru, profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”)

LUNGU Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

PAŢIUC Vladimir, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

PICKL Stefan, profesor universitar, doctor (University of München, Germania)

RUSU Galina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

SÎRBU Parascovia, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

ZELIKOVSKY Alexander, profesor universitar, doctor (Georgia State University, SUA)

ZELMANOV Efim, profesor universitar, doctor habilitat (UC San Diego, SUA)

BARSUC Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

BRÎNZARI Vladimir, conferenţiar cercetător, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

CARAMAN Mihail, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

COCEMASOV Alexandr, conferenţiar cercetător, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

CLIUCANOV Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

CULEA George, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România)

FOCŞA Cristian, profesor universitar, doctor habilitat (Université Lille 1 Sciences et Technologies, Franţa)

FOMIN Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat (Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germania)

GERU Ion, profesor universitar, doctor habilitat, membru-corespondent al AȘM

KOROTCENKOV Ghenadii, profesor universitar,  conferenţiar cercetător (Universitatea de Stat din Moldova)

MICHAELI Linus, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia)

NEDEOGLO Dumitru, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

NICA (NIKA) Denis, conferenţiar cercetător, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

PALADI Florentin, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

RUSU Marin, conferențiar universitar, doctor (Helmholtz Zentrum Berlin fuer Materialien und Energie GmbH, Berlin, Germania)

SALIGA Jan, profesor universitar, doctor inginer (Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia)

VATAVU Sergiu, conferenţiar cercetător, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

ZAMFIRESCU Marian, doctor (Institutul Naţional de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor, din Magurele, România)

ASEONOVA Mariana, profesor universitar, doctor (Școala Superioară de Agrobusiness și Dezvoltare Regională din Plovdiv, Bulgaria)

COBZARI Ludmila, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Studii Economice a Moldovei)

COCRIȘ Vasile, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România)

COJOCARU Maria, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

DOBREA Răzvan Cătălin profesor universitar, doctor (Academia de Studii Economice din București, România)

DOGA-MÂRZAC Mariana, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

DOLGHI Cristina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

DUICĂ Mircea Constantin, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea „Valahia”, din Târgoviște, România)

GANEA Victoria, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

GROSU Veronica, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea „Ștefan cel Mare”, din Suceava, România)

HĂMURARU Maria, conferențiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

JALENCU Marian, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

NIȚĂ Valentin, profesor universitar, doctor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România)

ŞTEFANIUC Olga, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)

STRATAN Alexandru, profesor universitar, doctor habilitat, membru-corespondent al AȘM (Institutul Național de Cercetări Economice)

Coordonatori

CREŢU Raisa

ENI Mihaela

 

Redactori literari

STRUNGARU Ariadna (limba română)

MLADINA Valentina (limba rusă)

BODEAN-VOZIAN Olesea, doctor (limba engleză)

 

Asistenţă computerizată

SECRIERU Alesea

VASILICĂ Tatiana

 

Atribuire index CZU

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova

Arhiva

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nr. 2 (132) Nr. 2 (122) Nr. 2 (112) Nr. 2 (102) Nr. 2 (92) Nr. 2 (82) Nr. 2 (72) Nr. 2 (62) Nr. 2 (52) Nr. 2 (42) Nr. 2 (32) Nr. 2 (22) Nr. 3 (13) Nr. 2 (02)
 Nr. 7 (137) Nr. 7 (127) Nr. 7 (117) Nr. 7 (107) Nr. 7 (97) Nr. 7 (87) Nr. 7 (77) Nr. 7 (67) Nr. 7 (57) Nr. 7 (47) Nr. 7 (37) Nr. 7 (27) Nr. 8 (18) Nr. 8 (08)