Științe Sociale

Arhiva                                                                                       ISSN online 2345-1017

Universal Impact Factor for year 2014 is = 0.1928

The aim of journal is publication and dissemination of original research results obtained by the Moldova State University employees and other researchers from Moldova and abroad. The journal goal is also expanding editorial relations with partners from other institutions in the country and abroad, as well as informing the academic community about news from different fields of scientific research.

The price of publication is over 250 mdl 5 pages )

Domeniile:

Sociologie

Asistenţă Socială

Științe Juridice

Ştiinţe Politice

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

 

Redactor-şef

BULGARU Maria, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Redactori-şefi adjuncți:

BRÎNZĂ Sergiu, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
MILICENCO Stela, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
MOŞNEAGA Valeriu, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
SOLCAN Alexandru, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
STEPANOV Georgeta, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)

Consiliul academic

BAIAS Flavius Antoniu, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea din Bucureşti, România)
BĂIEŞU Sergiu, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
COJOCARU Violeta, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
DOLEA Igor, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
GUCEAC Ion, academician al AȘM, profesor universitar, doctor habilitat (Academia de Științe a Moldovei)
GUZUN Mihail, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
KHACHATRYAN Artak, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Erevan, Republica Armenia)
MARIN Constantin, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
POPA Dumitru, profesor universitar, doctor (Universitatea „Apollonia”, din Iaşi, România)
PRIŢCAN Valentina, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat „Al.Russo” din Bălţi)
RACU Aurelia, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă)
RAD Ilie, profesor universitar, doctor (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România)
ROŞCA Nicolae, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Moldova)
SANDU Ştefan-Antonio, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România)
ŞOITU Conţiu Tiberiu, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România)
TEOSA Valentina, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova)
TOADER Tudorel, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România)
ŢICLEA Alexandru, profesor universitar, doctor (Universitatea Ecologică din Bucureşti, România)

Coordonatori

COJOCARU Ludmila, conferenţiar universitar, doctor
CREŢU Raisa
SPÎNU Lilia

Redactori literari

STRUNGARU Ariadna (limba română)
MLADINA Valentina (limba rusă)
LIFARI Viorica, conferenţiar universitar, doctor (limba engleză)

Asistenţă computerizată

SECRIERU Alesea

VASILICĂ Tatiana

 

Arhiva

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nr. 3 (133) Nr. 3 (123) Nr. 3 (113) Nr. 3 (103) Nr. 3 (93) Nr. 3 (83) Nr. 3 (73) Nr. 3 (63) Nr. 3 (53) Nr. 3 (43) Nr. 3 (33) Nr. 3 (23) Nr. 1 (11) Nr. 3 (03)
   Nr.8 (128) Nr. 8 (118) Nr. 8 (108) Nr. 8 (98) Nr. 8 (88) Nr. 8 (78) Nr. 8 (68) Nr. 8 (58) Nr. 8 (48) Nr. 8 (38) Nr. 8 (28) Nr. 4 (14) Nr. 6 (06)
  Nr. 11       Nr. 11