Științe Sociale

Arhiva                                                                                       ISSN online 2345-1017

Universal Impact Factor for year 2014 is = 0.1928

The aim of journal is publication and dissemination of original research results obtained by the Moldova State University employees and other researchers from Moldova and abroad. The journal goal is also expanding editorial relations with partners from other institutions in the country and abroad, as well as informing the academic community about news from different fields of scientific research.

Domeniile:

Sociologie

Asistenţă socială

Drept

Ştiinţe Politice

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Redactor-şef
Maria BULGARU, profesor universitar, doctor habilitat (USM)

Redactor-şef adjunct (profilul Sociologie, Asistenţă socială)
Stela MILICENCO, conferenţiar universitar, doctor (USM)

Redactor-şef adjunct (profilul Drept)
Sergiu BĂIEŞU, profesor universitar, doctor (USM)

Redactor-şef adjunct (profilul Ştiinţe politice şi administrative)
Alexandru SOLCAN, conferenţiar universitar, doctor (USM)

Redactor-şef adjunct (profilul Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării)
Georgeta STEPANOV, conferenţiar universitar, doctor habilitat (USM)

 Consiliul academic

Sergiu BRÎNZĂ, profesor universitar, doctor habilitat (USM)
Violeta COJOCARU, profesor universitar, doctor habilitat (USM)
Igor DOLEA, profesor universitar, doctor habilitat (USM)
Nicolae ROŞCA, conferenţiar universitar, doctor (USM)
Constantin MARIN, profesor universitar, doctor habilitat (USM)
Mihail GUZUN, conferenţiar universitar, doctor (USM)
Valeriu MOŞNEAGA, profesor universitar, doctor habilitat (USM)
Valentina TEOSA, profesor universitar, doctor habilitat (USM)
Aurelia RACU, conferenţiar universitar, doctor habilitat (Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”)
Valentina PRIŢCAN, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi)
Conţiu Tiberiu ŞOITU, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România)
Ştefan-Antonio SANDU, profesor universitar, doctor (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România)
Dumitru POPA, profesor universitar, doctor (Universitatea „Apollonia”, din Iaşi, România)
Flavius Antoniu BAIAS, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea din Bucureşti, România)
Alexandru ŢICLEA, profesor universitar, doctor (Universitatea Ecologică din Bucureşti)
Tudorel TOADER, profesor universitar, doctor (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Curtea Constituţională a României)
Ilie RAD, profesor universitar, doctor (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România)
Artak KHACHATRYAN, conferenţiar universitar, doctor (Universitatea de Stat din Erevan, Republica Armenia)

Coordonatori
Leonid GORCEAC, conferenţiar universitar, doctor
Raisa CREŢU
Lilia SPÎNU

Redactori literari
Ariadna STRUNGARU (limba română)
Valentina MLADINA (limba rusă)
Dumitru MELENCIUC, conferenţiar universitar, doctor (limba engleză)

Asistenţă computerizată
Ludmila REȘETNIC
Tatiana VASILICĂ
Alesea SECRIERU

 

Arhiva

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Nr. 3 (93) Nr. 3 (83) Nr. 3 (73) Nr. 3 (63) Nr. 3 (53) Nr. 3 (43) Nr. 3 (33) Nr. 3 (23) Nr. 1 (11) Nr. 3 (03)
Nr. 8 (98) Nr. 8 (88) Nr. 8 (78) Nr. 8 (68) Nr. 8 (58) Nr. 8 (48) Nr. 8 (38) Nr. 8 (28) Nr. 4 (14) Nr. 6 (06)
Nr. 11